Grupa KSG Agro nabyła i sprzedała aktywa

Grupa KSG Agro poinformowała o zawarciu umowy nabycia spółki rolniczej LLC „SFG Bulah” oraz sprzedaży spółki LLC „Agro Dnister”. Po przeprowadzonych transakcjach bank ziemi KSG Agro pozostaje na poziomie 96 tys. ha gruntów ornych.

Grupa KSG Agro przejęła 100% akcji spółki LLC „SFG Bulah”, która posiada 2 000 ha gruntów ornych na Ukrainie. Nabycie pozwoli Grupie zwiększyć areał w regionie Dniepropietrowska, który jest kluczowy dla KSG Agro.
Z kolei sprzedana spółka LLC „Agro Dnister” dysponuje powierzchniami ornymi o łącznej powierzchni 1 600 ha  w regionie Chmielnickim.
 

Informacje o Spółce:

KSG Agro S.A. jest holdingiem którego model funkcjonowania cechuje pionowa integracja i prowadzenie działalności niemal we wszystkich segmentach rynku rolnego, w tym w produkcji, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży produktów rolnych. Spółka rozwija segment hodowli inwentarza żywego oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Suma areałów należącego do Spółki banku ziemi wynosi 96 tys. ha. Akcje KSG Agro S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
(mat)