Grupa Azoty z nowym „starym” zarządem

Rada nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała dotychczasowy zarząd na kolejną kadencję. Do pełnego składu brakuje już tylko członka zarządu, który będzie wybrany z ramienia pracowników.

W piątek 9 stycznia 2015r., rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu zarządu spółki Grupa Azoty S.A. na nową, X kadencję. Uchwała ta wejdzie w życie 20 lutego 2015 r. W skład zarządu wchodzić będą:
Paweł Jarczewski, na stanowisku prezesa zarządu, Krzysztof Jałosiński, Marek Kapłucha, Marian Rybak, Andrzej Skolmowski oraz Witold Szczypiński – na stanowiskach wiceprezesów zarządu

Tego samego dnia, którego rozpocznie się kolejna kadencja zarządu, wygaśnie mandat  Artura Kopcia, członka zarządu wybranego z ramienia pracowników. Dlatego też rada nadzorcza na piątkowym posiedzeniu zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru członka zarządu z ramienia pracowników na nową wspólną kadencję. W tym celu powstała Główna Komisja Wyborcza, z wybranym już jej przewodniczącym.

W Grupie Azoty obowiązuje model zarządzania, według którego każda z wiodących spółek, wchodzących w skład grupy, ma swojego reprezentanta w zarządzie. Dlatego też w najbliższym czasie zostanie zmieniony statut spółki, aby móc poszerzyć skład zarządu, szczególnie o reprezentanta spółki Grupa Azoty ZAK S.A.

Nie ma co się dziwić, że na nową kadencję został wybrany ten sam skład – w końcu Grupa Azoty całkiem nieźle przędzie. Ostatnio można się było o tym szczególnie przekonać. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład ósmej edycji RESPECT Index. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu, znajduje się w gronie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. I niezaprzeczalnie jest to sukces tarnowskiej spółki, ponieważ tylko 9 spółek znajduje się w składzie indeksu od jego utworzenia w 2009 r. Celem projektu RESPECT jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tym samym projekt akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.

Włączenie w skład indeksu poprzedzone jest trzystopniową weryfikacją, która uwzględnia także szczegółowy audyt w siedzibie spółki. Tym razem była to już druga edycja, w której oceniono nie tylko jednostkę dominującą, ale też trzy inne zakłady: W Puławach, Policach i Kędzierzynie.

Indeksy zrównoważonego rozwoju na świecie mają na celu wskazanie firm, które funkcjonują zgodnie z najwyższymi standardami, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, relacji z otoczeniem oraz ochrony środowiska. Ww. indeksy prowadzone są na dojrzałych rynkach kapitałowych i gromadzą najlepsze podmioty pod względem osiąganych wyników finansowych oraz prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny.

Renata Struzik, źródło: Grupa Azoty S.A.