Grupa Azoty z AGH zgazują węgiel

Grupa Azoty podpisała porozumienie z Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie porozumienie, zgodnie z którym wspólnie pochylą się nad techniką zgazowania węgla.

W połowie października bieżącego roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Grupa Azoty i AGH, w obecności ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisały porozumienie dotyczącego o współpracy nad technologią zgazowania węgla. W jego ramach AGH i Grupa Azoty będą współpracować przede wszystkim w obszarze rozwoju czystych technologii węglowych i ich wdrożenia w skali przemysłowej w Polsce. Będzie to jeden z największych realizowanych przez AGH, wspólnie z partnerem przemysłowym, projektów.

Prowadzone wspólnie projekty będą dotyczyły, między innymi, badania doboru i przygotowania węgla do zgazowania, wykorzystania go w procesach chemicznych, opracowania technologii wykorzystania żużli i popiołów otrzymanych w procesie zgazowania węgla czy warunków procesowych, energetycznych i emisyjnych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej. Jak deklarują strony, rozwój czystych technologii jest niezbędny, aby umożliwić spełnienie unijnych celów w zakresie globalnych zmian klimatu, ale jest również ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju innowacji w Unii Europejskiej. Nowe technologie niskoemisyjne mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tworzenia nowych miejsc pracy, a także wzrostu gospodarczego.

Rozwój technologii alternatywnego wykorzystania węgla potwierdza, ze węgiel to jedno z najważniejszych bogactw naturalnych Polski. Nasze górnictwo, dzięki skutecznej restrukturyzacji oraz projektom inwestycyjnym, jak ten realizowany w Grupie Azoty, ma olbrzymie szanse wejść na trwałą ścieżkę stabilnego rozwoju. Przyczyni się tez do unowocześniania polskiej gospodarki i bezpiecznej reindustrializacji kraju – mówił podczas uroczystości minister skarbu państwa, Andrzej Czerwiński.

Prezes zarządu Grupy Azoty, Paweł Jarczewski podkreślił, że w Grupie Azoty od lat trwają intensywne prace nad dywersyfikacją dostaw strategicznych surowców do produkcji. Celem kontynuowanych prac nad projektem zgazowania węgla jest zapewnienie Grupie Azoty gazu syntezowego do jego dalszego przetwórstwa. Jarczewski dodał, że w swoich działaniach badawczo-rozwojowych, grupa stawia na innowacyjne, niskoemisyjne technologie, które chce rozwijać z najlepszymi polskimi naukowcami. Stąd też decyzja o współpracy z AGH. W odpowiedzi, rektor AGH prof. Tadeusz Słomka zaznaczył, że realizując konkretne zadania dla polskiego przemysłu z takimi partnerami, jak Grupa Azoty ma pewność stworzenia silnych zespołów badawczych pracujących nad konkretnymi wyzwania z jakimi mierzy się Polska.

Renata Struzik, źródło: Grupa Azoty