Grupa Azoty w nowym składzie

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – nowym prezesem został Wojciech Wardacki. Jest też dwoje nowych wiceprezesów.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police podczas czwartkowego posiedzenia dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Decyzją Rady, na stanowisko prezesa zarządu powołany został Wojciech Wardacki. Skład zarządu uzupełnili jeszcze nowo powołani wiceprezesi: Anna Zarzycka-Rzepecka i Tomasz Panas.

To kolejny krok w realizacji celów, które Grupa Azoty stawia przed zarządami spółek. To również dalszy konsekwentny rozwój Grupy Azoty oparty o działania innowacyjne i synergię działań oraz dalszy wzrost pozycji marki na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W składzie Zarządu pozostał wiceprezes Rafał Kuźmiczonek, wybrany z ramienia pracowników.

Podczas posiedzenia Rada pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczając kwotę w wysokości 67,5 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy.

Źródło: Grupa Azoty