Grupa Azoty się rozrasta

…a dokładniej mówiąc, Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a wraz z nią Grupa Azoty Puławy. Na terenie 12,6 ha powstanie wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Na początku stycznia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Starachowicka SSE powiększyła się o nowe tereny, w tym Podstrefa Puławy o 12,6 ha. Grupa Azoty Puławy realizuje na tych terenach inwestycję p.n. „Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej”, w wyniku której nastąpi zasadnicza zmiana całościowego procesu wytwarzania granulatów saletry amonowej i bazujących na niej nawozów.

Inwestycja ta nie tylko zwiększy nasze zdolności produkcyjne, ale też pozwoli na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym, cechujących się znacznie lepszymi parametrami w zakresie jakości – informuje Jacek Janiszek, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Puławy, odpowiedzialny m.in. za obszar inwestycji.

W ramach realizacji nowej inwestycji powstaną dwie linie granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem dolomitu, dwiema młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w big-bagi oraz w worki, a także niezbędną infrastrukturą techniczną.

W wyniku inwestycji utworzone zostaną nowe miejsca pracy i poniesione zostaną koszty kwalifikowane w wysokości co najmniej 310 mln zł. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna sięga w tym przypadku 130 mln zł. Przewidywany termin zakończenia pierwszej linii to 2018 a drugiej 2020 rok.

źródło: Grupa Azoty