Grunty rolne wciąż cenne

Inwestycja w ziemię wciąż się opłaca. Ruch na rynku gruntów rolnych utrzymuje się na wysokim poziomie, a ceny gruntów, na skutek dużego zainteresowania – stale rosną. Jak oceniają analitycy BGŻ, dobra koniunktura w rolnictwie, szczególnie wysokie ceny płodów rolnych, wpływała pro popytowo na rynek gruntów rolnych w całym 2011 roku oraz I połowie 2012 roku. Sprzedaż ziemi w I półroczu 2012 r. to najlepszy od 9 lat wynik Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na zwiększenie ilość kontraktów na rynku gruntów rolnych zapewne miała wpływ możliwość sprzedaży gruntów przez ANR na raty oraz, do 2013 r., kredyty preferencyjne na zakup ziemi.
Duże zainteresowanie zakupem ziemi potwierdzają najnowsze dane ANR. W II kwartale br. średnia cena gruntów ukształtowała się na poziomie 18 502 zł/ha i była wyższa o 6,4% niż w I kwartale br., i aż o 10,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. ANR sprzedała w tym okresie prawie 40 tys. ha (ponad 3,3 tys. umów sprzedaży), a w całym I półroczu 62,2 tys. ha, tj. o 22% więcej niż przed rokiem, co dało najlepszy wynik od 9 lat.

Źródło: ANR

Najwyższe ceny uzyskano w województwach: wielkopolskim (25,4 tys. zł/ha), kujawsko-pomorskim (25,2 tys. zł/ha) i dolnośląskim (23,9 tys. zł/ha), a najniższe tradycyjnie już w województwach: lubelskim (11,3 tys. zł/ha), lubuskim (12,8 tys. zł/ha) i świętokrzyskim (13,0 tys. zł/ha). Najwięcej płacono za działki o powierzchni do 1 ha – powyżej 21,5 tys. zł za 1 ha oraz 300 ha i więcej – 20,4 tys. zł/ha. Najniższe ceny odnotowano w grupie obszarowej 1-10 ha – 16,1 tys. zł/ha.
W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,9 mln ha, w tym ponad 1,4 mln ha znajduje się w dzierżawie, 300 tys. ha pozostaje do rozdysponowania, a 100 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Największa ilość gruntów w państwowym Zasobie znajduje się na terenie północnych i zachodnich województw, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (364,4 tys. ha), w Wielkopolsce (263,4 tys. ha), na Dolnym Śląsku (251,2 tys. ha) i na Warmii i Mazurach (225,1 tys. ha).