fbpx
Strona głównaWiadomościGrunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników –...

Grunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników – KRIR pyta – Ministerstwo Klimatu odpowiada

Ministerstwo Klimatu informuje, że podjęto już prace nowelizacyjne ustawy o ochronie przyrody, w zakresie dopuszczalnych trybów prowadzenia przetargów. Przy projektowaniu nowych sposobów prowadzenia postępowań przetargowych Ministerstwo Klimatu będzie pamiętać o celach, jakie przyświecały ustawodawcy przy projektowaniu trybów dotychczasowych.

– Ideą organizacji przetargów na wydzierżawienie gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, jest zarówno umożliwienie rolnikom korzystania w sposób zrównoważony z gruntów przydatnych produkcji rolniczej, jak również wykonanie działań ochrony czynnej siedlisk podlegających ochronie konserwatorskiej. Synergia działań w tych obszarach daje wymierne korzyści obu stronom — zrównoważony sposób realizacji dzierżaw przyczynia się do zachowania cennych przyrodniczo obszarów w dobrym stanie ochrony, zaś produkty rolnicze zyskują atrakcyjny walor pochodzenia. Nie można o tym zapominać w procesie prowadzenia omawianych przetargów, bowiem ustawowy cel dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia nieruchomościami gruntowymi podlega kontroli i ocenie.

Konstrukcje przetargów i wymagania stawiane zainteresowanym odzwierciedlają właśnie dążenie do synergii celów. Efekty tej synergii muszą być dostrzegane na płaszczyźnie administracyjno-organizacyjnej, gospodarczej, konserwatorskiej czy też ekonomicznej. W sposób oczywisty, przetargi nie mogą być prowadzone w sposób sprzyjający grupie osób bez uzasadnienia odpowiadającemu istniejącym przepisom prawa byłby to czyn o charakterze korupcyjnym – informuje Ministerstwo Klimatu.

Ponieważ stosowane tryby przetargowe ograniczają tak zainteresowanych jak i dyrektorów parków narodowych, Ministerstwo Klimatu postanowiło wdrożyć inne rozwiązania w tym postulowany przez środowisko rolnicze tryb ograniczony.

– Projektowane procedury przetargowe w moim przekonaniu uwzględniają nie tylko oba poruszone wyżej cele wydzierżawiania gruntów parków narodowych na potrzeby rolnicze ale również pozwolą na zachowanie przejrzystości postępowań – mówi Minister Klimatu Michał Kurtyka

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.