Grunty najdroższe w Wielkopolsce

Według najnowszych danych średnia cena gruntów w I kwartale 2010 r. wyniosła 14 533 zł za 1 ha, a więc jest praktycznie na tym samym poziomie ,co średnia cena w 2009 r. i w IV kwartale ubiegłego roku. W porównaniu do IV kw. 2009 r. nastąpił wzrost średniej ceny tylko o 54 zł czyli o ok. 0,4%. Natomiast porównując I kwartał 2009 r. do I kwartału 2010 r. cena wzrosła o 848 zł, czyli o 6,2%. Jak podaje Agencja Rynku Rolnego, w ciągu ostatnich 6 miesięcy ceny ziemi rolnej uległy stabilizacji.

Cena gruntów za I kwartał 2010 r. została określona na podstawie prawie 2,9 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok. 15,5 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: wielkopolskim, małopolskim i śląskim, a najniższe tradycyjnie w: lubelskim, lubuskim i podkarpackim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – 20 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (15,5 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny zbliżone do poziomu średniej w całym 2009 roku i średniej w I kwartale bieżącego roku tj. ponad 14 tys. złotych.

W pierwszym kwartale br. zawarto o 266 umów sprzedaży więcej niż w tym samym kwartale roku ubiegłego, a sprzedano o 83 ha więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.

Obecnie w Zasobie znajduje się ok. 2,23 mln ha, z których blisko 1,68 mln ha jest przedmiotem dzierżawy. Do rozdysponowania pozostaje 330 tys. ha. Największą powierzchnię gruntów do rozdysponowania mają Oddziały Terenowe w Szczecinie, Olsztynie i we Wrocławiu, najmniej w Bydgoszczy, Lublinie i Poznaniu.

Źródło: ARR