Grunty do wzięcia

W warszawskim hotelu Sheraton w dniach 24-25 września br. Agencja Nieruchomości Rolnych zaprezentowała swoją ofertę nieruchomości inwestycyjnych podczas III Konferencji Property Forum. W trakcie sesji tematycznej „Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski” zalety nieruchomości nierolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa przedstawił Tomasz Zagórski, zastępca dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa ANR.

ANR posiada w zasobie kilkadziesiąt tys. ha gruntów przeznaczonych na różnorodne cele inwestycyjne. Największy ich wolumen znajduje się na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Wśród nich znajdują się nieruchomości o dużej powierzchni, dobrze skomunikowane, na których powstają inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne, centra handlowe i logistyczne. Z potencjału inwestycyjnego nieruchomości ANR skorzystały dotychczas międzynarodowe koncerny takie jak: Opel, Toyota, Sharp, LG, Michelin, Electrolux, Auchan, IKEA, Jerónimo Martins, McDonald’s, Pittsburgh Glass Works, Viessmann czy Drutex. Działki inwestycyjne oferowane przez ANR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. Wiele gruntów inwestycyjnych ANR wchodzi w skład specjalnych stref ekonomicznych (SSE), które zapewniają inwestorom preferencyjne warunki prowadzenia działalności takie jak ulgi podatkowe i zwolnienia. W portfelu Agencji są również tereny mieszkaniowe czy rekreacyjno-wypoczynkowe określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Tomasz Zagórski dużo miejsca poświęcił również nieruchomościom zabytkowym z Zasobu WRSP. Zwrócił uwagę uczestników na przysługującą kupującym 50% bonifikatę na renowację zabytków uzgodnioną z konserwatorem zabytków. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się też informacja o gruntach ANR położonych w specjalnych strefach ekonomicznych oraz w granicach administracyjnych dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice i Poznań. Od 2009 r. ANR ściśle współpracuje z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), dzięki czemu powstaje Krajowy Zasób Nieruchomości Inwestycyjnych (KZNI). W skład KZNI wchodzą oferty dużych terenów (powyżej 50 hektarów) z obszaru całej Polski, które mogą być wykorzystane pod inwestycje przemysłowe. Dzięki temu inwestorzy mają ułatwiony dostęp do najbardziej atrakcyjnych nieruchomości. ANR udostępniła PAIiIZ informacje o ponad 8 500 ha gruntów inwestycyjnych zakwalifikowanych do KZNI, które są oferowane przez tę Agencję inwestorom.
Sprzedaż nieruchomości nierolnych w latach 2004-2006 utrzymywała się na poziomie 900-1000 ha, chociaż kwoty uzyskane z ich sprzedaży w tym okresie wydatnie wzrosły z 57,5 mln zł w 2004 r. do 107,5 mln zł w 2006 roku. W dwóch kolejnych latach odnotowano znaczny wzrost sprzedaży tych gruntów: w roku 2007 – 1 353 ha, i w roku 2008 – 1 644 ha. Odpowiednio wzrosły także kwoty uzyskane ze sprzedaży z 212 mln zł za 2007 rok do 268 mln zł za 2008 rok. W 2009 roku odnotowano zahamowanie tendencji wzrostowej sprzedaży tych gruntów (1 010 ha). W 2012 r. powierzchnia sprzedaży gruntów nierolnych wyniosła 1 324 ha, a z badania wybranych transakcji sprzedaży wynika, że średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów wyniosła 164 tys. zł. W I półroczu 2013 r. powierzchnia sprzedaży gruntów nierolnych wyniosła 572 ha, a wpływy wyniosły ponad 91 mln zł. Z badania wybranych transakcji sprzedaży wynika, że średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów w okresie wyniosła 160 tys. zł (tendencja spadkowa).
W panelu dyskusyjnym tej sesji brali udział także przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego, Polskich Kolei Państwowych, warszawskiego i katowickiego ratusza oraz specjaliści od partnerstwa publiczno-prywatnego. Property Forum 2013 to jedna z największych konferencji rynku nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych w Polsce. III edycja konferencji zgromadziła ponad 1000 uczestników, a swoje opinie o sektorze i perspektywach jego rozwoju przedstawiło prawie 100 prelegentów – praktycy, biznesmeni z Polski i zagranicy, ludzie nauki.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR