GREENLINE nowa technologia żywienia cieląt

Greenline jest nową koncepcją żywienia cieląt preparatami mlekozastępczymi i mieszankami treściwymi opartymi na składnikach pokarmowych pochodzenia wyłącznie naturalnego, stymulującymi system immunologiczy cieląt oraz wczesny rozwój żwacza i kosmków jelitowych. N

Czym wyróżniają się preparaty Greenline?

Preparaty z linii Greenline zawierają naturalne składniki imitujące prawdziwy, specyficzny, matczyny zapach, stymulujące lepsze pobieranie preparatu mlekozastępczego oraz mieszanki treściwej jak również prowadzące do szybszego rozwoju przewodu pokarmowego cieląt (lepszy rozwój kosmyków jelitowych i brodawek żwacza).

Preparaty mlekozastepcze Greenline zawierają w swoim składzie unikalne przeciwciała naturalnego pochodzenia, unieczynniające patogeny odpowiedzialne za stany biegunkowe i schorzenia układu oddechowego. Przeciwciała w produktach Greenline są swoistą szczepionką dla cieląt dostarczając im naturalnej ochrony do momentu całkowitego rozwoju ich naturalnego systemu immunologicznego. Preparaty Greenline zalecane są do stosowania w modelu skróconego odpajania cieląt preparatami mlekozastępczymi (do 4-6 tyg. życia). W celu skrócenia okresu odpajania cieląt do 4-6 tyg. odpajanie cieląt preparatami Greenline powinno być uzupełniane stosowaniem odpowiedniego startera Apetito Greek podawanego cielętom do woli.

W skład aktualnej oferty Greenline wchodzą :
Greenline M-Lux – preparat mlekozastępczy dla cieląt od 3 dnia życia
Greenline M-Standard, Greenline Extra, Greenline Basic – preparat mlekozastępczy dla cieląt od 10 dnia życia
Apetito Green – koncentrat do pasz typu starter
Greenline jako unikalna kompozycja naturalnych składników gwarantuje znacznie bardziej efektywne wyniki odchowu cieląt w stosunku do standardowych preparatów mlekozastępczych Rozwiązanie Greenline, zalecane przez Centrum Badawcze Trouw Nutrition do stosowania w hodowli cieląt, jest gwarantem szerokiego spectrum działania i ochrony cieląt.

Greenline naturalnie lepszy dla Twoich cieląt.

Więcej o produktach na www.trouwnutrition.pl