Grad w cebuli

W dniach 19-20 sierpnia br. w Toruniu, już po raz 30 odbyło się Seminarium AIAG (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Rolnych). Tym razem debatowano na temat Szacowania szkód gradowych w uprawach cebuli”. Większość z 80 menadżerów i likwidatorów szkód specjalizujących się w ubezpieczeniach rolnych przyjechało z krajów Unii Europejskiej (m.in. Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii), pojawili się także specjaliści z Turcji i Izraela. Polska reprezentowana była przez gospodarzy imprezy – Grupę Concordia.”

– Czynnikami wpływającymi na rozwój rynku ubezpieczeń są już rok rocznie występujące anomalia pogodowe i związane z nimi straty w uprawach. Także poprzez działalność informacyjną mediów wzrasta świadomość rolników odnośnie zagrożeń wynikających z braku zabezpieczenia coraz to większych gospodarstw rolnych. Kolejnym czynnikiem może być fakt, że wskutek rozporządzenia KE 1875/2006, od przyszłego roku pomoc dla nieubezpieczonych rolników będzie ograniczona – ocenił Piotr Narloch, prezes Grupy Concordia.

Systemy dopłat do składek podobne do tych funkcjonujących w Polsce (do 50%), są dostępne również w wielu krajach europejskich. W większości krajów (Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Grecja, Hiszpania), system obejmuje głównie ryzyka pogodowe takie jak grad, deszcze nawalne, przymrozki czy suszę. W Austrii i Hiszpanii państwo dodatkowo udziela wsparcia w przypadku wystąpienia strat związanych ze szkodnikami lub chorobami roślin. Natomiast rolnicy z Niemiec, Francji czy części Szwajcarii nie mogą liczyć na dopłaty. We Francji istnieje inna forma wsparcia i jest to tzw. fundusz klęskowy.

W trakcie drugiego dnia seminarium AIAG, przeprowadzono likwidację szkód w uprawie cebuli na polu doświadczalnym w gospodarstwie rolnym Pana Jerzego Masioty w Jaksicach k. Inowrocławia. Doświadczenie miało służyć demonstracji metodyki likwidacyjnej w uprawie cebuli w szkodach spowodowanych przez grad.

Na potrzeby przeprowadzonych doświadczeń, wspólnie z partnerami z Vereinigte Hagel Vvag z Niemiec w czerwcu, lipcu i na początku sierpnia, w sposób sztuczny wywołano szkody w uprawie cebuli. Symptomy tych szkód w postaci uszkodzenia szczypioru były zbliżone do szkód, jakie wywołuje grad w warunkach naturalnych. Intensywność szkód symulowano za pomocą podkaszarki, ze specjalnie do tego celu przygotowaną głowicą. Doprowadzono do uszkodzeń szczypioru w 30, 60 lub 90 proc. ubytku masy liścia, w różnych stadiach rozwojowych. Zniszczenia przekładały się z kolei na niewłaściwe wykształcenie cebul lub ich zwiększoną zachorowalność, co powoduje ubytki w plonach zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Cebula w stadium 5-6 liści właściwych, na przełomie czerwca i lipca, jest wrażliwa na uszkodzenia liści wywołane gradem. Jednak w fazie początku formowania cebul ubytki w plonach są jeszcze większe niż we wcześniejszych fazach rozwojowych, natomiast szkody w późniejszych fazach rozwojowych powodują straty, ale są one mniejsze niż we wcześniejszych fazach rozwojowych.
Wnioski z przeprowadzonego doświadczenia pokrywają się z większością badań prowadzonych w różnych częściach Europy i posłużą do opracowania wytycznych likwidacyjnych dla uszkodzeń gradowych w uprawie cebuli.


Informacje dodatkowe:
Grupa Concordia, obecna na polskim rynku od 1996 r., specjalizuje się w ubezpieczeniach rolnych, ubezpieczeniach ochrony prawnej, systemach ubezpieczeń dla firm oraz bancassurance dla bankowości spółdzielczej. Towarzystwo, jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce, współpracuje z wszystkimi zrzeszeniami banków spółdzielczych – Spółdzielczą Grupą Bankową, Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
W skład Grupy wchodzi Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz WTUŻiR Concordia Capital S.A. Obecnie Grupa Concordia posiada 9 oddziałów, 23 przedstawicielstwa i agencje w całej Polsce oraz współpracuje z ponad 330 bankami spółdzielczymi, w których dostępne są jej produkty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności