Gospodarstwa rodzinne wspierane przez nową ustawę

Aby cudzoziemiec kupił w Polsce nieruchomość rolną, musi uzyskać specjalne pozwolenie od ministra spraw wewnętrznych. Aby ułatwić ten proceder, resort rolnictwa pracuje nad nowymi przepisami regulującymi obrót ziemią po 2016 roku. Dodatkowo, na nowych przepisach skorzystają gospodarstwa rodzinne.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego reguluje nabywanie ziemi. Zgodnie z nią, nieruchomości rolne mogą nabywać tylko obywatele Polski. Aby cudzoziemiec miał taką możliwość musi uzyskać specjalne pozwolenie od ministra spraw wewnętrznych. Obowiązek ten ma być zniesiony w maju 2016 roku zgodnie z przepisami przejściowymi.

Obecnie w Sejmie są trzy projekty poselskie – dwa dotyczą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeden gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Przewiduje się, że wszystkie one będą procedowane razem, a rząd wniesie do nich poprawki. Zapewne już niedługo rozpoczną się prace nad nimi.

We wniesionych projektach jest kilka zapisów, które wydają się być bardzo interesujące, m.in. propozycja utworzenia nowych instytucji pozwalających na to, by nie rozdrabniać gospodarstw rolnych, zapobiec spekulacji gruntami, nie dopuścić do nabywania nieruchomości przez osoby podstawione. Inną propozycją jest wprowadzenie sporych zmian w kwestii obrotu nieruchomościami rolnymi, dającymi prawo pierwszeństwa nabycia takich nieruchomości przez rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne.

I w tym przypadku dużą rolę miałaby odegrać Agencja Nieruchomości Rolnych. Miałaby ona monitorować i uczestniczyć w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, to właśnie za jej pośrednictwem miałaby odbywać się sprzedaż ziem (z wyjątkiem przenoszenia własności na rzecz rolników indywidualnych i osób bliskich).

Inna zmiana, która również wspierałaby gospodarstwa rodzinne, a jest przewidziana w nowych przepisach to nowe zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Według nich pierwszeństwo nabycia i priorytetem byłoby tu nabywanie państwowych nieruchomości rolnych na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych.

Renata Struzik