Gospodarstwa rodzinne są ważne

Rok 2014 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego ONZ. Z tej okazji Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała w sejmie konferencję „Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski”.

Głównym tematem konferencji była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce. Uczestnicy zgodzili się z opinią opublikowaną przez Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ, mówiący o tym, iż państwa członkowskie ONZ w pierwszej kolejności powinny uwzględnić wsparcie produkcji żywności w małych gospodarstwach. Przyczyni się to bowiem do rozwoju terenów wiejskich, a także poprawy sytuacji żywnościowej na świecie.
Sukces polskiej branży rolno-spożywczej, to także zasługa gospodarstw rodzinnych – mówił minister Stanisław Kalemba. Podkreślił, że na sytuację polskiego rolnictwa ma wpływ także fakt, że polski rolnik jest szczególnie przywiązany do ziemi, na której pracuje, gdyż jest ona jego własnością, często przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Minister przypomniał, że podstawą funkcjonowania rolnictwa są gospodarstwa rodzinne: – Polska jest państwem, które posiada konstytucyjny zapis, stanowiący o tym, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne. To również jest elementem sukcesu polskiego rolnictwa i branży spożywczej. Eksport naszych produktów rolno-spożywczych to około 1/5 produkcji tego sektora i dodatnie saldo w handlu na poziomie 3,5 mld euro.
W ramach Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 gospodarstwa rodzinne będą mogły liczyć na szczególne wsparcie.
(mat)