Gorzej niż w ubiegłym roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich Głównego Urzędu Statystycznego w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie gorzej niż w roku ubiegłym.

Dość duże straty w powierzchni upraw ozimych wystąpiły w województwach: kujawsko –pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, mniejsze w województwach: lubelskim, mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Główną przyczyną wystąpienia szkód zimowych były krótkotrwałe, ale silne mrozy w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej. Późniejsze wahania temperatury powietrza między dniem i nocą, występujące lokalnie, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co również powodowało uszkodzenia roślin – informuje GUS.
Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br.
Z oceny przeprowadzonej w listopadzie 2015 roku  przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2016 r. zasiano około 4,4 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, w tym: pszenicy ozimej ponad 1,9 mln ha, żyta ponad 900 tys. ha,  pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,  jęczmienia ozimego ok. 219 tys. ha i  mieszanek zbożowych ozimych ok. 101 tys. ha. Natomiast powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na ponad 0,8 mln ha.