Gorsza rentownośći branży tłuszczowej w 2011 roku

Kończący się sezon 2011/2012 był trudny dla branży tłuszczowej.Rzepaku było mniej, a ceny surowca pozostawały wysokie.

Dane GUS wskazują, że w 2011 roku w średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wartość sprzedaży wyniosła 3,13 mld zł, co w porównaniu z 2010 rokiem oznacza blisko 17-procentowy spadek.
Jednocześnie pogorszyła się rentowność. Wskaźnik rentowności obrotu brutto osiągnął wartość 0,1%, natomiast wskaźnik rentowności obrotu netto -0,3% (w 2010 roku odpowiednio 1,9% i 1,1%). Na tle wyników rentowności obrotu całej branży spożywczej (brutto 4,2%, netto 3,5%, zaś w 2010 roku odpowiednio 5,0% i 4,2%), branża tłuszczowa wypadła bardzo słabo.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płynności finansowej. Wskaźnik płynności finansowej I stopnia dla branży tłuszczowej w 2011 roku osiągnął wartość 11,3%, natomiast wskaźnik płynności finansowej II stopnia 43,3% (w 2010 roku odpowiednio 20,6% i 71,6%). Dla całej branży spożywczej wskaźniki te wyniosły odpowiednio 22,8% i 97,8%
(w 2010 roku 22,2% i 94,7%).
Źródło: AgroTydzień, nr 240 – 14 maja 2012