W górach i nad morzem

Izby rolnicze prowadzą nabór na kolonie letnie nad morzem, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organizatorzy oferują młodym mieszkańcom obszarów wiejskich wypoczynek w górach i nad morzem zapewniając im całodobowy wypoczynek, wykwalifikowana kadrę pedagogiczną , ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, transport oraz ciekawy program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek krajoznawczo – turystycznych.

Jak udało się nam ustalić wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Źródło: KRIR