GMO w gestii państw członkowskich

Na początku marca na pierwszej konferencji prasowej nowy unijny komisarz ds. zdrowia John Dalli potwierdził, że do lata Komisja Europejska ogłosi propozycję dążącą do tego, aby państwa członkowskie mogły indywidualnie decydować o uprawie roślin modyfikowanych genetycznie.

Dalsze decyzje odnośnie importu i przerobu roślin modyfikowanych genetycznie zapadać miałyby na poziomie całej Unii. Zapowiedź komisarza Dalli jest odpowiedzią na wrześniowe propozycje przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, by w kwestii GMO istniała możliwość połączenia wspólnotowego systemu autoryzacji opartego na naukowych zasadach z wolnością państw członkowskich do decydowania o tym czy chcą, czy nie chcą uprawiać rośliny GMO na swoim terytorium. Większość państw Unii opowiada się właśnie za takim rozwiązaniem.