GMO pod kontrolą

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) i ich zastosowanie w rolnictwie nadal budzi wiele kontrowersji. 

W naszym kraju ma zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Na straży bezpieczeństwa żywności w naszym kraju stoi rząd, który zapewnia, że Polska  nadal będzie wolna od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów.

Kolejnym krokiem w tym kierunku jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie miało miejsce  6 kwietnia w drugim dniu 39 posiedzenia Sejmu RP.

Jak ustaliliśmy nowela ta ma zwiększyć bezpieczeństwo ludzi i zwierząt tworząc ochronę przed niekontrolowanym występowaniem GMO. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisjach: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Sejm RP