GMO kontrowersyjne nawet na biopaliwa

Stanowisko EuropaBio w sprawie propozycji zakazu Komisarza Dimasa (DG Environment) wprowadzenia upraw dwóch odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej Bt 11 (Syngenta) oraz 1507 (Pioneer).

Propozycja Komisarza Dimasa jest oparta na nowych badaniach naukowych, które zostały opublikowane po wydaniu pozytywnej opinii EFSA. Badania te powołują się na te same dowody naukowe zarówno w zakresie odmiany kukurydzy Bt 11 (Syngenta) jak i 1507 (Pioneer).

Okazuje się, iż dziesięć spośród jedenastu wyników badań, o które opiera się stanowisko Komisarza były podstawą opinii wydanej przez EFSA, w szczególności wpływu GMO na organizmy spoza grupy docelowej oraz zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Co najważniejsze, część badań ponownie potwierdza bezpieczeństwo kukurydzy genetycznie modyfikowanej. Dziwnym sposobem są one wykorzystywane do udowodnienia zupełnie przeciwnych tez” – jak oświadcza Natalie Moll, Dyrektor GBE w EuropaBio.

Inne badania przywoływane w stanowisku Komisarza Dimasa “obarczone są wadą metodologiczną oraz zawierają konkluzje nie mające potwierdzenia w żadnych danych naukowych” jak stwierdziła grupa niezależnych naukowców.

Nawiązując do obowiązujących regulacji w Unii Europejskiej, Komisarz Dimas powinien był przekazać oficjalną propozycję dopuszczenia tych produktów dwa lata temu, a co najmniej pół roku temu, po tym jak otrzymał pierwszą pozytywną opinię EFSA. Opóźnienie usprawiedliwiano brakiem wyników badań na organizmy spoza grupy docelowej.W listopadzie 2006 roku EFSA po dokonaniu kolejnej oceny stwierdziła, że produkty te są równie bezpieczne jak konwencjonalna odmiana kukurydzy i nie wywierają niekorzystnego wpływu na organizmy spoza grupy docelowej.

“Wykorzystując stare argumenty i proponując odrzucenie dwóch produktów, które zostały już kompleksowo ocenione przez EFSA, Komisarz Dimas próbuje podważyć cały Unijny proces oceny ryzyka” – jak podaje Johan Vanhelemrijck, Sekretarz Generalny EuropaBio.

W roku 2007 w ośmiu krajach Unii Europejskiej zostało wysianych ponad 110 000 ha kukurydzy odpornej na szkodniki. Wykorzystanie tej odmiany przynosi ewidentne korzyści dla rolników, ponieważ poprawia plonowanie w zagrożonych obszarach, redukując przy tym ilość stosowanych środków ochrony roślin.

Ponad 40 milionów ton kukurydzy w skali globalnej nigdy nie znalazło się na rynku, ponieważ zostały zniszczone przez omacnicę prosowiankę. Rozmiar strat jakie ponieśli rolnicy z powodu żerowania szkodnika jest porównywany do wielkości całkowitej produkcji rolnej Brazylii.

Kukurydza modyfikowana genetycznie posiada gen odporności na omacnicę prosowiankę. Większość rolników mających szansę wyboru wybierze kukurydzę Bt, która zapewni wysokie plony, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo, a co za tym idzie oczekiwane korzyści ekonomiczne.

EuropaBio[1] apeluje do Komisji Europejskiej o zmianę stanowiska w zakresie wprowadzenia ewentualnego zakazu upraw kukurydzy Bt 11 (Syngenta) i 1507 (Pioneer) i zagwarantowania europejskim rolnikom pełnego prawa wyboru.

[1] EuropaBio jest Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Biotechnologicznego, reprezentuje 85 członków korporacji współpracujących na poziomie światowym, 11 członków stowarzyszonych, 5 bioregionów i 25 narodowych organizacji biotechnologicznych, które reprezentują 1800 małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w badania i prace rozwojowe, testowanie, produkcję i dystrybucję produktów biotechnologicznych.


opr. Daniel Alankiewicz
Wrp.pl

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj