GMO już w kwietniu w Europie

Już 2 kwietnia 2015 roku wejdzie w życie unijna dyrektywa dotycząca upraw GMO na terenie Wspólnoty.

Unijna dyrektywa dotycząca GMO wejdzie w życie już 2. kwietnia. Uprawy modyfikowane genetycznie będą dozwolone na terenie Unii pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz) i kraj, na którego terytorium mają zostać wprowadzone. Zakazać uprawy będzie można na podstawie listy przyczyn, w której mogą się znaleźć przyczyny etniczne, cele polityki ochrony środowiska (ochrona określonych siedlisk, krajobrazu lub farm produkcji ekologicznej), zagospodarowanie przestrzenne w miastach i na obszarach wiejskich, użytkowanie gruntów, skutki społeczno-gospodarczych, dążenie do unikania obecności GMO w innych produktach, cele polityki rolnej i polityka publiczna.

Kraj członkowski będzie miał wybór pomiędzy najpierw negocjowaniem z firmą biotechnologiczną, że zamierza zrezygnować np. z konkretnej uprawy GMO (np. kukurydzy) lub wykluczyć właściwość (odporność na herbicyd) albo może wprowadzić zakaz z uzasadnieniem, które zostało wymienione na liście dopuszczalnych przyczyn. Państwa będą zatem mogły zakazywać uprawy konkretnego organizmu, ich grup, lub ogólnie upraw GMO. Podstawą uzasadnienia zakazu nie będzie mogło jednak być bezpieczeństwo dla zdrowia lub środowiska. To będzie oceniane przez EFSA, jeśli urząd uzna, że nie zagrażają one zdrowiu i środowisku, państwo członkowskie nie może ponownie rozpatrywać tego zagadnienia.
Kraje członkowskie, które się zdecydują na uprawę GMO, będą zobowiązane do działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom u sąsiadów lub przez granice państw poprzez stosowanie stref buforowych, ale nie sprecyzowano wielkości tych stref oraz odpowiedzialności za zanieczyszczenia GMO.

Nowe przepisy wejdą w życie 2. kwietnia 2015 roku. Po dwóch latach Komisja będzie musiała zaktualizować informacje załączone do tej unijnej dyrektywy, dotyczące oceny ryzyka rolno-środowiskowego. Z kolei do 3. kwietnia 2019 roku KE musi opracować i przedstawić przed Parlamentem Europejskim sprawozdanie dotyczące funkcjonowanie niniejszej dyrektywy.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA