Gminy mogą już korzystać z preferencyjnych pożyczek – ruszył Samorządowy Program Pożyczkowy!

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna nabór wniosków do XX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Pozyskane w ten sposób pieniądze w ramach preferencyjnych pożyczek z niskim oprocentowaniem można przeznaczyć na budowę i modernizację placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wnioski w ramach XX edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać w terminie od 27 marca do 19 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy. Limit środków w tej edycji wynosi 6 milionów złotych.

Oprocentowanie w ramach tych pożyczek wynosi 2,5%, dodatkowo brak jest jakichkolwiek kosztów i opłat pośrednich – prowizji, marży, itp. Można je uzyskać bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Program jest adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Do tej pory w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego udzieliliśmy ponad 200 pożyczek na łączną kwotę 124,4 mln zł, które znacząco przyczyniły się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Na rynku jest obecna już od ponad 25 lat. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

źródło: EFRWP