Gminne inwestycje za agencyjne pieniądze

W roku 2008 Agencja Nieruchomości Rolnych przeznaczyła prawie 36,5 mln zł na rzecz gmin oraz 6,5 mln zł innym podmiotom, w tym izbom rolniczym. ANR może udzielać takiego wsparcia zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi.

ANR może udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę, remont i przebudowę budynków, lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku przekazanego nieodpłatnie, który był w złym stanie technicznym. Ta forma wsparcia stosowana jest przez Agencję od 1999 r. Od tego czasu Agencja udzieliła pomocy finansowej setkom gmin i spółdzielni mieszkaniowych na kwotę ok. 1 mld zł.

W ubiegłym roku pomoc została przyznana 8 gminom. Powstaną w nich oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody, sieci kanalizacyjne, a także drogi osiedlowe.

MS/Wrp.pl