Głosowanie na ekologo

Unia Europejska zamierza zunifikować oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego. W wyniku ogłoszonego konkursu na nowe logo rolnictwa ekologicznego wybrano trzy projekty graficzne, na które każdy może oddać swój głos.

Każdy obywatel Unii Europejskiej może poprzeć jedną z trzech propozycji w internetowym głosowaniu. Propozycje nowego logo przedstawione są na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/voting/voting_en.htm. Tam też można oddać swój głos na jedną z trzech propozycji. Od 1 lipca 2010 r. wspólnotowe logo rolnictwa ekologicznego obligatoryjnie będzie umieszczane w oznakowaniu produktów rolnictwa ekologicznego.