Głos w sprawie uboju rytualnego

Prezentujemy stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie sprzeczności z polskim prawem uboju rytualnego, który jest prowadzony na zlecenie wyznawców islamu czy judaizmu.

Sz.P.
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, reprezentujący interesy właścicieli ponad 160 tysięcy gospodarstw rolnych, pragnie w imieniu swych członków zająć stanowisko w sprawie sprzeczności z polskim prawem uboju rytualnego, który jest prowadzony na zlecenie wyznawców islamu czy judaizmu.
Na wstępie pragniemy podkreślić, że sprawa uboju rytualnego wynika z wielowiekowych zasad religijnych i w tej kwestii nikt z nas nie jest uprawniony do komentowania tego faktu. Dla naszego środowiska zawodowego istotne jest to, aby w dobie ogólnoeuropejskiego kryzysu wypracować rozwiązanie, które pozwoli na dalsze utrzymanie wartego około dwa miliardy złotych rynku odbiorców, bazującego na produktach rodzimej hodowli. Oczywiste dla nas jest to, że jeżeli dotychczasowi odbiorcy stracą możliwość składania zamówień w wyspecjalizowanych polskich ubojniach, to niezwłocznie złożą zlecenia w innych krajach Unii Europejskiej.
Kilkanaście lat temu Polska – kierując się zasadą humanitarnego traktowania zwierząt – wprowadziła zakaz tuczu kaczek i gęsi na stłuszczone wątroby. Na skutek tego posunięcia, oprócz ograniczenia hodowli, straciliśmy także około 15 tysięcy miejsc pracy. Tymczasem w innych krajach produkcja ta jest wciąż prowadzona i ktoś inny czerpie z niej zyski.
Mamy nadzieję, że nasze stanowisko stanowić będzie rozsądną przeciwwagę dla obdarzonych dużą dozą skrajnych emocji wypowiedzi obrońców zwierząt. Uważamy, że w obecnej dobie Polski nie stać na pozbycie się istotnego grona odbiorców, choć pozyskiwanego w kontrowersyjny sposób towaru, to jednak pochodzącego od naszych rolników z wykorzystaniem rodzimego warsztatu pracy. Utrzymanie zakazu uboju rytualnego niewątpliwie pociągnie za sobą likwidację kilkunastu tysięcy stanowisk pracy, a na to w obecnej sytuacji na rynku pracy nie możemy sobie pozwolić.
Apelujemy więc o jak najszybsze i mądre rozwiązanie powstałego problemu, by polscy rolnicy i przetwórcy nie utracili marki rzetelnych kontrahentów.

Z poważaniem,
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski