Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna 2012 – 2/3 ludzkości do 2050 roku zamieszka w miastach

Jak wynika z Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012 – nie ścieżki rowerowe, nie parkingi – ale zwiększenie powierzchni terenów zieleni jest najczęściej wymienianą przez respondentów potrzebą. 63% osób jest w stanie zapłacić więcej za nieruchomości usytuowane w pobliżu terenów zieleni miejskiej, 87% wierzy, że łatwy dostęp do parków i skwerów przekłada się na utrzymanie lepszych relacji międzyludzkich, 34%, wybierając miejsce zamieszkania, zwraca uwagę na bliskość zieleni.

Podobnie, jak dla większości mieszkańców innych państw, także dla 53% Polaków parki są miejscem idealnym do spacerów, relaksu (46%), ucieczką od miejskiego stresu (36%). Dlaczego tereny zieleni miejskiej są tak ważne?

Urbanizacja stała się faktem
Świat doświadcza właśnie szybkiej urbanizacji. W 2008 roku ludzkość przekroczyła historyczną barierę, kiedy to po raz pierwszy, więcej ludzi żyło w miastach niż na terenach wiejskich. Przewiduje się, że około 2050 roku 6 miliardów ludzi, czyli 2/3 całej ludności świata, będzie mieszkać w środowisku miejskim. Odkąd populacja na ziemi skupia się na coraz większych obszarach miejskich, tereny zieleni stają się niezwykle ważne, a zainteresowanie tą tematyką rośnie.

Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna 2012 o zieleni wokół nas
Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna jest dorocznym raportem o trendach i aktualnych tematach związanych z ogrodnictwem. Raport 2012 skupia się na znaczeniu zieleni w środowisku miejskim oraz jej wpływie na otoczenie. Badania odpowiadają na takie pytania jak: czy tereny zieleni w miastach mają szansę na rozwój? Jak ważna jest zieleń dla mieszkańców miast? Jak wyglądać będzie zieleń miejska w przyszłości? Czy możliwe jest, aby bardziej uwrażliwić ludzi na znaczenie zieleni w przestrzeni miejskiej? Jak ważne są tereny zieleni dla mieszkańców miast? Jak spędzamy czas w parkach miejskich?
Tegoroczny Raport opiera się na badaniach przeprowadzonych w 7 krajach, na próbie 3 500 gospodarstw domowych. W poprzednich latach badania dotyczyły takich tematów jak: ewolucja ogrodnictwa w XXI wieku, ogród jako inwestycja oraz trendy w ogrodnictwie.

Formy zieleni miejskiej
Wiele miast eksperymentuje z nietypowymi formami wprowadzania terenów zieleni do ich przestrzeni – projektuje się ogrody na dachach budynków, tarasy wypełnia roślinnością, a drzewa i krzewy wkomponowuje w osiedla. Globalny Raport Ogrodniczy Husqvarna 2012 wskazuje, że średnio 33% mieszkańców miast na całym świecie wierzy, że tereny zieleni miejskiej w ciągu ostatniej dekady znacząco zmalały. Podobnie 41% mieszkańców miast jest przekonanych, że w miastach przyszłości będzie jeszcze mniej terenów zieleni niż dzisiaj.
– Coraz mniej jest zieleni miejskiej, mimo iż wpływa ona pozytywnie na poziom życia w miastach. Tegorocznym Raportem chcemy uczulić ludzi na problem zanikania takich terenów i uświadomić, jak istotny mają wpływ na nasze życie – powiedział Krzysztof Wardęga, Dyrektor Zarządzający Husqvarna Poland.

Atrakcyjne sąsiedztwo
Jesteśmy coraz mniej zależni od miejsc, a naszym domem staje się miasto, w którym mamy pracę. Coraz częściej za nią migrujemy – wiąże się z tym także zmiana miejsca zamieszkania. 34% respondentów określiło jakość terenów zieleni” jako jeden z czynników, który decyduje o wyborze potencjalnego miejsca zamieszkania. Pośród osób zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym oraz agentów nieruchomości powszechnie znany jest fakt, iż atrakcyjne tereny zieleni znacznie podwyższają wartość miejsca. W tegorocznym Globalnym Raporcie Ogrodniczym 63% respondentów stwierdziło, że jest w stanie zapłacić za swoją nieruchomość więcej, jeśli tylko będzie ona usytuowana w okolicy z dobrym dostępem do zieleni miejskiej. To najważniejszy czynnik wyboru lokalizacji swojego miejsca zamieszkania. W porównaniu do innych odpowiedzi – tylko 34% respondentów jest w stanie przekonać bliskość centrów handlowych, a 33% oferta kulturalna. Zieleń miejska jest wysoko ceniona przez mieszkańców miast. Chociaż panuje ogólna satysfakcja z liczby miejskich terenów zieleni, to nadal respondenci wymieniają potrzebę zwiększenia ich powierzchni (52% respondentów). To aspekt o wiele częściej wymieniany niż nowe parkingi (41%) oraz ścieżki rowerowe (33%).

Zielone miasta relaksują zapracowanych mieszkańców
Powszechnie wiadomo, iż przebywanie na świeżym powietrzu ma pozytywny wpływ na zdrowie – pomaga zredukować stres i złagodzić napięcie, ale także zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyniki Raportu jednoznacznie na to wskazują – “poczucie odprężenia/relaksu” jest najczęściej wymienianą odpowiedzią w pytaniu o skojarzenia z parkami i terenami zieleni w mieście. Znaczna większość respondentów jest przekonana, że bardziej dbaliby o swoją kondycję, gdyby tylko mieli łatwiejszy dostęp do parków i terenów rekreacyjnych.
Miejskie zieleńce przyczyniają się do pogłębienia ducha wspólnoty i integracji mieszkańców. Pełnią ważną funkcję socjalizującą w aglomeracjach, niezależnie od pochodzenia ich mieszkańców i pozwalają na łatwiejsze interakcje społeczne. Aż 87%, respondentów wierzy, że posiadanie dostępu do terenów zieleni ma pozytywny wpływ na relacje w najbliższym sąsiedztwie oraz pozwala poczuć ducha społeczności.

Tendencje zmian w oparciu o 7 państw świata
W Globalnym Raporcie Ogrodniczym Husqvarna 2012 największą uwagę skupia się wokół bezpośrednich badań 7 krajów świata – Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
3 500 mieszkańców największych miast odpowiadało na pytania w internetowej ankiecie. Respondentów pytano między innymi o to: czy są zadowoleni z dostępności i kondycji zieleni miejskiej? Czego chcieliby więcej w swoim mieście? Czy czują, że powierzchnia terenów zieleni jest wystarczająca? Czy chętnie odwiedzają miejskie zieleńce i dlaczego?
We Francji w miastach żyje 85% ogólnej ludności kraju – to największy współczynnik urbanizacji spośród badanych państw. Przewiduje się, że do 2050 roku wzrośnie jeszcze bardziej i osiągnie poziom 94%. To wyzwanie nie tylko dla zarządców miast, ale także dla miejskich architektów – aż 72% badanych wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości zieleni miejskiej. Niemcy to również bardzo zurbanizowany kraj, bo aż 74% ludzi mieszka na terenach miejskich. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ta zwiększy się o 10%. Jednak nieduży odsetek ludzi, bo tylko 34%, odczuwa potrzebę zwiększenia ilości zieleni w mieście. Według 56% ankietowanych ilość terenów zieleni się nie zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat. Rosja jest krajem zurbanizowanym na poziomie 73%. Największą potrzebą mieszkańców tego kraju jest więcej miejsc parkingowych (57%) oraz budowa ścieżek rowerowych (53%). 47% respondentów wskazuje na potrzebę zwiększenia ilości miejskiej zieleni. W Szwecji wynik był najbardziej optymistyczny w całym zestawieniu i osiągnął poziom 63%. Urbanizacja sięga poziomu 85%, a w ciągu kilkudziesięciu lat ma ona wzrosnąć jeszcze o 5%. Podobnie usatysfakcjonowana jest Wielka Brytania – aż 65% Brytyjczyków jest zadowolonych z ilości zieleni w swoim otoczeniu. Jednak ponad połowa mieszkańców nie widzi, żeby w ostatnich latach było jej więcej. W USA 82% ludności żyje w miastach, poziom urbanizacji jest jednym z wyższych spośród badanych krajów. 68% respondentów odpowiedziało, że jest zadowolonych z ilości zieleni w ich miastach, a 41% uważa, że ta liczba cały czas się zwiększa. Globalny Raport Ogrodniczy swoim badaniem obejmował także Polskę.

Preferencje Polaków i kierunek zmian
Poziom urbanizacji w naszym kraju wynosi 61% i jest najmniejszy spośród wszystkich państw biorących udział w badaniu. Szacuje się, że za kilkanaście lat osiągnie on poziom 74%. Na potrzebę zwiększenia ilości zieleni miejskiej wskazuje 51% Polaków, tuż po ścieżkach rowerowych (56%) oraz nowych miejscach parkingowych (52%). Jeśli chodzi o zmiany w ostatnich latach, to głosy rozłożone są niemal po równo – 30% uważa, że zieleni jest więcej, 35% że jest mniej i tyle samo osób uważa, że powierzchnia się nie zmieniła. Nieco ponad połowa respondentów (54%) twierdzi, że jest zadowolona z jakości zieleni miejskiej. Dla Polaków tereny zieleni to głównie miejsce spaceru, przestrzeń do relaksu, możliwość ucieczki od miejskiego stresu oraz szansa na odetchnięcie świeżym powietrzem.

Idealne miasto jest bardziej zielone!
Wraz z rozwojem miast rośnie także zainteresowanie zielenią miejską. Do 2020 roku Vancouver ma ambicje zostać najbardziej zielonym miastem na świecie, poprzez aranżowanie w przestrzeni miejskiej więcej zieleni. Nie można przeoczyć faktu, że potrzeba zieleni miejskiej w świadomości ludzkości stale rośnie. Postrzeganie zieleni w przestrzeni miejskiej to fakt, który wpływa na postrzeganie miast przez jego mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów.

Pełna wersja “Globalnego Raportu Ogrodniczego Husqvarna 2012” dostępna jest online pod adresem:
http://husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/Husqvarna_Global_Garden_Report_2012.pdf

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności