Globalne ocieplenie: mniej mięsa = mniej ciepła

Każdy może walczyć ze zmianami klimatu poprzez nie spożywanie mięsa jeden dzień w tygodniu”, wzywał Sir Paul McCartney podczas debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie “Globalnego ocieplenia i Polityki Żywnościowej: mniej mięsa = mniej ciepła”. Podczas czwartkowego panelu PE wzywano ustawodawców, by zachęcali ludzi do bardziej indywidualnej walki ze zmianami klimatu.”

Emisja gazów cieplarnianych, wynikająca z produkcji zwierzęcej, to 18% całkowitej emisji, co jest wynikiem między innymi podwojenia udziału transportu, w porównaniu z rokiem 2006. Wielu mówców panelu zwróciło uwagę na nieefektywność produkcji mięsa, w porównaniu do upraw, czy produkcji pasz na świecie.

Mniej mięsa = lepszy stan zdrowia
Czas pracuje przeciwko nam. Wzywamy kraje rozwinięte do znacznej redukcji swoich emisji gazów cieplarnianych do roku 2020″, powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który otworzył przesłuchanie. “Bezmięsny poniedziałek” – kampania ogłoszona przez Sir Paula McCartney, jest dobrym pomysłem, by uzmysłowić wszystkim, jaki wpływ na klimat ma produkcja mięsa”.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii, gdzie dorośli spożywają kilogram mięsa w każdym tygodniu, 30% redukcji spożycia tłuszczów nasyconych zmniejszy liczbę przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca o 18.000 lat. Zalecany jest jednak umiar w podejmowaniu tak ważnych decyzji, gdyż europejscy rolnicy muszą podjąć kroki w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W krajach rozwijających się, mięso jest często bardzo ważnym źródłem białka w diecie biedniejszych grup społeczeństwa. Parlamentarzyści podkreślili, iż nie wolno sugerować, że jeśli świat pójdzie w stronę wegetariańskich nawyków, to przestaniemy mieć problem ze zmianami klimatu.

Mniej mięsa = więcej żywności dla ludzi
Przedstawiciele rolników podkreślili, że 80% zwierząt w UE jest utrzymywanych w gospodarstwach, w których gleba nie nadaje się do uprawy zbóż i warzyw. Inni mówcy byli zgodni, że największy problem z korzystania z gruntów ornych w celu wzrostu produkcji zwierzęcej wynika z faktu, że do produkcji 1 kg mięsa potrzeba 8 kg kukurydzy. Jeśli obecne trendy się utrzymają, to do roku 2050 będzie potrzeba 1,45 miliarda ton zbóż na pasze dla zwierząt. A to pozwoli zaspokoić potrzeby kaloryczne około 4,5 miliarda ludzi.

Mniej mięsa = lepszą przyszłość zwierzęca
Emisje z produkcji zwierzęcej to tylko jeden z czynników zmian klimatycznych, ale stanowi 9% emisji CO2, 37% metanu i 35% emisji NOx. Zmniejszenie spożycia mięsa jest dobre dla zdrowia, jest to prosty, skuteczny i krótkoterminowy środek, którym każdy może wnieść swój wkład w ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Sir Paul McCartney podkreślił pilną potrzebę podjęcia kroków, aby ograniczyć straty spowodowane przez produkcję mięsa, zważywszy, że przyczynia się to nie tylko do emisji gazów cieplarnianych, ale również do wylesienia, zwiększonego zużycia wody i zanieczyszczenia wód. “Jeden dzień w tygodniu bez mięsa” może stać się “tak oczywisty, jak recykling czy samochody hybrydowe”, powiedział, zwracając uwagę, że urzędnicy i uczniowie jedne z uczelni w Baltimore już tak robią. Namawiał europejskie prawodawstwo do zachęcania, informowania i pomocy ludziom w podejmowaniu stosunkowo łatwej decyzji, ale także apelował o pomoc rolnikom w dostosowaniu się do nowych realiów. “Winni to jesteśmy naszym dzieciom, które dziedziczą naszą planetę”, podsumował.

Z traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. wynika, że Parlament Europejski ma istotne nowe kompetencje stanowienia prawa. Praktycznie całe prawodawstwo UE jest obecnie decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów – w tym dotyczące rolnictwa, imigracji, energii i budżetu UE.