Glifosat nie jest substancją rakotwórczą

Taki wniosek wynika z raportu, który opublikował Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Przeprowadzone analizy nie wykazały jego szkodliwości dla zdrowia ludzi. Warto jednak podjąć dodatkowe kroki, aby ograniczyć jego pozostałości w pożywieniu.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący glifosatu. Jest on organicznym związkiem chemicznym, który stosuje się do zwalczania niektórych uciążliwych chwastów. W związku z tym, glifosat to składnik niektórych herbicydów, w tym m.in. Roundupu.

Dyskusje na temat szkodliwości glifosatu toczą się od dawna – przeciwnicy walczą z koncernami chemicznymi i domagają się zakazu stosowania glifosatu ze względu na, ich zdaniem, szkodliwy wpływ tego związku na zdrowie ludzi. Tymczasem dla rolników jest to jeden z najbardziej skutecznych środków do zwalczania niektórych chwastów.

EFSA i państwa członkowskie przeprowadziły więc analizę w zakresie oddziaływania glifosatu na zdrowie ludzi. Badania te wykazały, że substancja ta nie jest rakotwórcza. Warto jednak podjąć działania, aby jak najbardziej ograniczyć jej pozostałości w pożywieniu. Dlatego też urząd zaproponował nowe środki bezpieczeństwa w tym zakresie.

Wyniki analizy powinny pomóc Komisji Europejskiej podjąć decyzję o umieszczeniu glifosatu na liście substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania.

Renata Struzik, źródło: PSOR