Glifosat jest bezpieczny – apel KRIR

Krajowa Rada  Izb Rolniczych apeluje do polskich eurodeputowanych  i do ministra rolnictwa o poparcie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu na kolejne 15 lat.

W tej samej sprawie wystąpiły Komitety Copa-Cogeca i inne organizacje łańcucha rolno-spożywczego w piśmie adresowanym do ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE.

– Jako stowarzyszenia łańcucha rolno-spożywczego, w pełni poparły proces decyzyjny oparty na dowodach naukowych w UE. Zarówno Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jak i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stwierdziły, że nie można uznać glifosatu za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla reprodukcji. W związku z tym nie występują żadne zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tego środka – informuje KRIR

Zdaniem samorządu rolniczego  należy budować zaufanie do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności i wysokich norm obowiązujących unijną produkcję. Dlatego też instytucje UE oraz państwa członkowskie powinny wspierać wiarygodne agencje naukowe. W ocenie izb kwestionowanie unijnego, opartego na dowodach naukowych, procesu podejmowania decyzji negatywnie wpłynie na wiarygodność władz UE i na naszą gospodarkę.

– W oparciu o solidne dowody naukowe (EFSA, ECHA) wskazujące na bezpieczeństwo tej substancji czynnej i negatywne skutki jej wycofania dla zmian klimatu, środowiska i konkurencyjności unijnych rolników i łańcucha rolno-spożywczego, wezwano ambasadorów Stałych Przedstawicielstw przy UE do zagłosowania za ponownym zatwierdzeniem glifosatu na 15 lat, zgodnie z przepisami UE – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

Źródło: KRIR