Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie

Lubelska Izba Rolnicza w partnerstwie z Krajową Radą Izb Rolniczych, Mazowiecką Izbą Rolniczą, Łódzką Izbą Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 organizuje cykl konferencji pod tytułem ,,Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie’’.

Ich celem jest podniesienie wiedzy grupy docelowej oraz zrozumienie problemu w zakresie szeroko rozumianej ochrony gleb i wód poprzez racjonalne nawożenie oraz stosowanie naturalnych zasobów, która ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grupą docelową o znaczeniu strategicznym są przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), doradcy rolniczy, przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania z poszczególnych województw oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany na terenie pięciu województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, łódzkiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji zostaną zrealizowane następujące działania: zorganizowanie 5 konferencji (woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie) oraz podniesienie wiedzy osobom grupy docelowej z zakresu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska związanej z racjonalną gospodarką nawozową i optymalizacją wykorzystywania zasobów naturalnych.

Zdaniem samorządu rolniczego realizacja operacji będzie miała bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Skutkiem konferencji będzie podniesienie wiedzy na temat zakwaszenia gleb, racjonalnego wykorzystania nawozów oraz optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Terminy konferencji:

mazowieckie 19.09.2018 Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Kazimierza Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom

podlaskie 27.09.2018 Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

łódzkie 02.10.2018 Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN Lodowa 94, 93-232 Łódź

lubelskie 09.10.2018 IUNG Puławy Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

podkarpackie 12.10.2018 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

Źródło: KSOW