Giełda Rolna na sprzedaż

Jak informuje Ministerstwo Skarbu Państwa od 12 grudnia 2011 r. do 5 stycznia 2012 r. potrwają zapisy na akcje Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego. Do odpłatnego nabycia akcji ZRR-T uprawnieni są producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: spółdzielnie i przedsiębiorstwa rolne) współpracujący ze spółką przez dwa poprzednie lata oraz pracownicy Rynku (zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w okresie 24 miesięcy).

Mogą oni kupić 21 tys. akcji (26,9%). Ministerstwo chce je sprzedawać po 187,82zł.
Na terenie ZRR-T swoją działalność prowadzi ok. 90 podmiotów gospodarczych z takich branż jak: ogólnospożywcza, mięsna, rolna (warzywno-owocowa) tytoniowa, budowlana, transportowa, inna (akcesoria sanitarne, opakowania jednorazowe). Spółka na swojej powierzchni wynajmuje 22.000 m2 zadaszonych i 15.000 m2 placów.
W perspektywie dalszej działalności Spółka zakłada zwiększenie pomieszczeń handlowych poprzez rozbudowę rynku tj. w ramach możliwości Spółki budowę nowych obiektów do wynajęcia.