Gęś Biała Kołudzka odrębną rasą

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk poinformował w sobotę o uznaniu gęsi Białej Kołudzkiej za odrębną rasę hodowlaną. – Jest to zgoda na prowadzenie przez Krajową Radę Drobiarską – Izbę Gospodarczą w Warszawie, księgi dla gęsi Białych Kołudzkich, ród W11 i ród W33 – powiedział wiceminister podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Gęś Biała Kołudzka – fenomen polskiej nauki i historii”, którą zorganizowano w Kołudzie Wielkiej, z okazji obchodów 50-lecia hodowli gęsi Białej Kołudzkiej.”

Tadeusz Nalewajk decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uznającą gęś Białą Kołudzką za odrębną rasę, wręczył dyrekcji Instytutu. Wyróżnieni zostali również pracownicy, którym przyznano odznaczenia państwowe. Wiceminister podkreślił, że tylko dzięki rzetelnej pracy badawczej i hodowlanej prowadzonej przez naukowców i hodowców Instytutu, Polska może być dumna z własnego genotypu rasy gęsi Białej Kołudzkiej, która stanowi prawie 98% populacji gęsi utrzymywanych w naszym kraju. – To dzięki pracom badawczym w połączeniu z zabiegami hodowlanymi udało się stworzyć mieszańca, który utrzymywany zgodnie z technologią opracowaną w Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej jest gęsią owsianą o bardzo smacznym i znakomitym nie tylko mięsie, ale i tłuszczu – dodał.
Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej funkcjonuje od 1846 r., natomiast prace hodowlano-badawcze nad gęsią prowadzone są nieprzerwanie od 1962 r. Pozwoliły one na utrwalenie genetycznych cech użytkowych populacji gęsi i nadanie jej nazwy handlowej. Znaczącym osiągnięciem hodowlanym jest wyodrębnienie w ramach populacji dwóch rodów gęsi Białej Kołudzkiej, mięsnego i niesnego oraz międzyrodowego mieszańca o wybitnych cechach mięsnych – gęsi owsianej. W 2001 r. zarejestrowano znak towarowy (słowno-graficzny) gęś Biała Kołudzka”, na który Instytut Zootechniki posiada prawa ochronne. 1 stycznia 2003 r. utworzono w ramach zakładu Krajowy Ośrodek Badawczo-Hodowlany Gęsi, w obrębie którego funkcjonuje ferma zarodowa i zakład wylęgu. Corocznie z fermy zarodowej zaopatrywane są w materiał hodowlany stada rodzicielskie gęsi Białej Kołudzkiej z terenu całego kraju. Gęś owsiana jest obecnie hitem polskiego drobiarstwa, produktem głównie eksportowym, jednak coraz częściej poszukiwanym również w kraju.
Podczas 50. lat hodowli, gęś Biała Kołudzka stała się nie tylko znakiem rozpoznawczym Zakładu, lecz także symbolem regionu. Potwierdzeniem tego faktu będzie teraz pomnik z brązu, w kształcie gęsi, który odsłonięto podczas uroczystości w Kołudzie Wielkiej przed siedzibą Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi.
Po zakończeniu wydarzeń związanych z Jubileuszem 50-lecia hodowli gęsi Białej Kołudzkiej wiceminister rolnictwa wziął udział w gminnych uroczystościach dożynkowych.
Źródło: MRiRW