GEA DairyProQ – ciągły dój automatyczny

Ciągły dój automatyczny, to już nie jest muzyka przyszłości. Zawdzięczamy to przełomowej nowości – pierwszemu na świecie automatycznemu modułowemu stanowisku udojowemu przeznaczonemu do różnych typów hal udojowych. GEA Farm Technologies zaprezentuje swój innowacyjny produkt po raz pierwszy publiczności na targach EuroTier 2012.

Modułowe stanowisko automatyczne udojowe DairyProQ z GEA Farm Technologies wykonuje wszystkie czynności udojowe – od zakładania, poprzez mycie strzyków (predipping), jak również przedzdajanie, udój aż do kąpieli strzyków (postdippingu) i zdjęcia kubków udojowych. Dotyczy to także dezynfekcji między udojowej kubków udojowych i ich mycia zewnętrznego między udojami. Charakterystyczne jest to, że modułowe stanowisko udojowe wykonuje zakładanie i zdejmowanie kubków udojowych samodzielnie – jak system autonomiczny. Zatem udój jest wykonywany indywidualnie na każdym pojedynczym stanowisku udojowym całkowicie automatycznie. Specjalne rozwiązanie stanowiska umożliwia o każdej porze swobodny dostęp do zwierzęcia lub wymienia. Podsumowując – gwarantuje ciągły i efektywny dój oraz największą dostępność do urządzenia. Alternatywę stanowi oferowane półautomatyczne modułowe stanowisko udojowe.
Czy dojarnia karuzelowa, czy typu rybia ość” lub “bok w bok”, modułowe stanowisko udojowe pasuje do wielu typów hal udojowych. Ze względu na dużą przepustowość, nowe modułowe stanowisko udojowe nadaje się szczególnie do dużych dojarni.

GEA DairyProView – pierwsze oprogramowanie do całkowitego monitorowania produkcji mleka
Optymalizacja całego procesu produkcyjnego na fermach bydła mlecznego jest dzisiaj jeszcze ważniejsza niż dotychczas. GEA Farm Technologies opracowała nowe oprogramowanie, które wizualizuje wszystkie strefy na całej fermie bydła mlecznego, tzn. oborę, ganki i dojarnie, jak również pojedyncze procesy tam zachodzące. Monitoring bazuje na danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, umożliwiając efektywne rozwiązania i zmodernizowane zarządzanie grupami w stadzie.
Dzięki połączeniu z wypróbowanym system do zarządzania stadem GEA DMS 21 i GEA CowView, cała logistyka zwierzęca fermy bydła mlecznego jest pokazywana w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie udostępnia w czasie rzeczywistym i w sposób poglądowy dane np. o indywidualnej obsadzie w pojedynczych strefach. W porównaniu z dotychczasowymi, odrębnymi programami, całkowity monitoring umożliwia lepsze i usystematyzowane planowanie i organizację pracy.

GEA CowView: zarządzanie zdrowiem i reprodukcją

Produkt umożliwia lokalizację zwierząt i indywidualną dla nich analizę wzorca zachowania w czasie rzeczywistym. Transpondery wysyłają informacje o miejscu przebywania i aktywności każdego zwierzęcia przez stacjonarne czujniki w oborze albo do komputera, tabletu czy smartfona. Poprzez to hodowca otrzymuje kompletną i ciągłą analizę miejsca przebywania i zachowania się każdego pojedynczego zwierzęcia o dowolnej porze. Dzięki informacjom o czasie przebywania w boksie legowiskowym, pobycie na gankach komunikacyjnych, behawiorowi pokarmowemu przy stole paszowym i przebywaniu na osobności, uzyskuje się ważne informacje o stanie zdrowia i o objawach rui u każdego pojedynczego zwierzęcia. GEA CowView oferuje również wiele korzyści – oszczędność pracy poprzez lokalizację zwierząt w czasie rzeczywistym, zoptymalizowany cykl reprodukcyjny dzięki skutecznemu wykrywaniu objawów rui, elastyczną organizację pracy, system
wczesnego ostrzegania o ryzyku zagrożenia zdrowia i elastyczny dostęp do danych uniezależniony od miejsca przebywania.
“Ferma przyszłości” – wizja długoterminowych kompleksowych rozwiązań GEA Farm Technologies
Koncepcja rozwiązań kompleksowych GEA Farm Technologies oferuje zintegrowane rozwiązania odnośnie produktów i usług w zakresie doju i schładzania mleka, higieny zwierząt, serwisu oraz wyposażenia obiektów inwentarskich. W przyszłości w centrum zainteresowań znajdzie się nie tylko produkcja mleka i produktów mlecznych najwyższej jakości, ale również odpowiedzialne korzystanie ze wszystkich zasobów naturalnych. Tylko efektywne technologie energetyczne i łagodne dla zasobów naturalnych umożliwiają długoterminową produkcję mleka, rentowną, przyjazną zwierzętom i zorientowaną na przyszłość. Podróż do “fermy przyszłości” już się zaczęła. GEA Farm Technologies pracuje nad przestawieniem światowej strategii w celu przyspieszenia potrzebnych zmian w chowie zwierząt i produkcji środków spożywczych.

Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej konferencji prasowej na targach EuroTier, która odbędzie się w środę, 14 listopada 2012 roku o godzinie 10.00 na naszym stanowisku targowym w hali 27, stanowisko D35.