Gdzie po kredyt klęskowy?

ARiMR opublikowała listę siedmiu banków, w których rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe. Agencja urcuhomiła tym bankom specjalne środki w wysokości 11,6 mln zł na dopłaty pozwalające na obniżenie oprocentowania tcyh kredytów. N

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 8 lutego 2008 r. uruchomiła także limity akcji kredytowej w łącznej wysokości 231,1 mln zł. – Rolnicy mogą się ubiegać o kredyty na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej po klęskach: suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu – powiedział redkacji rzecznik ARiMR, Radosław Iwański.

Limity przyznane zostały bankom, które złożyły zapotrzebowania, tj.:
Bankowi Polskiej Spółdzielczości SA,
Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski S.A.,
Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu S.A.,
Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Bankowi Zachodniemu WBK S.A.,
ING Bankowi Śląskiemu S.A
PeKaO S.A.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe do dnia 30 czerwca 2008 r. Opcje kredytowania są różne. Kredyty obrotowe można przeznaczyć na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, w tym m.in. materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub paliwa na cele rolnicze. Kredyty będą udzielane są na okres nie dłuższy niż 4 lata. Z kolei kredyty klęskowe inwestycyjne można zaciągać maksymalnie na 8 lat (5 lat w przypadku zakupu materiału szkółkarskiego) i wykorzystać je m. in. na odbudowę lub remont zniszczonych budynków inwentarskich i magazynowych, remont lub zakup w miejsce zniszczonych maszyn urządzeń i narzędzi rolniczych. Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę w zależności od banku wynosi obecnie 1,79% lub 2,06% w skali roku.

MS
Wrp.pl