Gdy środek ochrony taci ważność, a substancja nie – co dalej?

fot. mw

Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostawać w obrocie i być stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – mówi o tym Art. 24. Ustawy o środkach ochrony roślin. Nie oznacza to jednak, że każdy środek ochrony roślin po upływie terminu ważności można stosować jeszcze przez rok. Aby było to możliwe trzeba przeprowadzić badanie trwałości takiego środka ochrony roślin.

Badania wykonują akredytowane laboratoria posiadające certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, jak Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin IOR- PIB w Sośniowicach. Z wnioskiem o takie badania przydatności środka do stosowania po upływie terminu ważności zgłosić może się każdy zainteresowany.

– W praktyce z wnioskiem badanie i przedłużenie terminu ważności najczęściej występują dystrybutorzy, hurtownicy posiadający na stanie znaczne ilości danego środka ochrony roślin. Cena takiej analizy zależy od zakresu badania, tj. rodzaju środka, jego składu – mówi dr  Tomasz Stobiecki, kierownik Oddziału Sośnicowice IOR-PIB.

Analiza w laboratorium dot. jakości przeprowadzana jest po utracie ważności środka, nie wcześniej. Zezwolenie wydawane jest jednorazowo, na okres 12 miesięcy (od momentu utraty ważności zezwolenia na stosowanie). Jeśli podmiot wystąpi o analizę np. 4 miesiące po upływie ważności środka to może uzyskać zezwolenie na jego stosowanie jeszcze na 8 miesięcy. Przy czym brać pod uwagę trzeba czas potrzebny na przeprowadzenie analizy, co z kolei zależne jest od obciążenia Laboratorium w danym czasie.

– Praktycznie wszystkie środki zgłaszane do badania uzyskują certyfikat. Tylko pojedyncze nie spełniają norm, co jest wynikiem uchybień podczas transportu lub ich przechowywania – mówi dr  Tomasz Stobiecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności