Gaz w każdej podlaskiej zagrodzie

Gaz w każdej podlaskiej zagrodzie

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Polskiej Spółki Gazownictwa o rozważenie możliwości doprowadzenia przyłączy gazowych do terenów wiejskich w województwie podlaskim, szczególnie w miejscowościach położonych blisko miast, gdzie jest już doprowadzona sieć gazociągowa.

– Dotychczas Spółka Gazowa za priorytet brała czynnik ekonomiczny przy rozważeniu pociągnięcia sieci gazowej w poszczególnych miejscowościach, ale tereny wiejskie stale się rozbudowują, zaludniają i dla tych mieszkańców byłoby to bardzo korzystne. To właśnie w miejscowościach położonych przy miastach i leżących tam gospodarstwach drzemie potencjał do dalszego rozwoju. Jesteśmy zdania, że doprowadzenie gazu do każdego gospodarstwa wiejskiego to dobra decyzja, która ma bardzo wiele zalet i nie chodzi tylko o to, że gaz jest paliwem uniwersalnym i stosunkowo tanim – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Jak podkreśla samorząd rolniczy bezobsługowość, która charakteryzuje ogrzewanie gazowe, to bez wątpienia ogromny plus tego typu ogrzewania na terenach wiejskich. Gdy instalacja zostanie uruchomiona, ogrzewanie gazowe nie wymaga specjalnych działań poza corocznymi przeglądami kotła. Kotły gazowe są obecnie zautomatyzowane, można je zaprogramować stosownie do potrzeb domowników oraz przygotować za ich pomocą ciepłą wodę użytkową.

– Nowoczesne kotły są ponadto oszczędne i osiągają wysoką sprawność. Dodatkowo nie zajmują wiele miejsca, nie powodują powstawania nieczystości (jak np. kotły na węgiel lub drewno). Gaz ziemny spala się bez powstawania dymu i sadzy, co odciąża środowisko naturalne i eliminuje działania związane z utrzymaniem czystości – dodaje Leszczyński.

Źródło: PIR