Fundusze promocji – powołano komisje

Wczoraj, tj. 30 listopada, wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak wręczył kandydatom zgłoszonym przez organizacje branżowe akty powołania na członka poszczególnych komisji zarządzających funduszami promocji. W ich skład weszli przedstawiciele poszczególnych branż tj. po 4 producentów, 4 przetwórców oraz po 1 przedstawicielu izb rolniczych. Tego samego dnia w resorcie rolnictwa odbyło się pierwsze posiedzenie komisji.

Fundusze stwarzają okazję do nawiązania dobrej współpracy producentów i przetwórców. Musimy działać wspólnie, aby odnieść sukces na zagranicznych rynkach” – powiedział A. Ławniczak.

Fundusze zostały utworzone na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku. Ich celem jest wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno – spożywczych. Do życia powołano łącznie 9 funduszy, które reprezentują poszczególne branże.
Budżety poszczególnych funduszy pochodzą z opłat pobieranych od dostawców produktów rolno-spożywczych przez przedsiębiorców. W przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ryb oprócz podmiotów skupujących, również przedsiębiorcy wprowadzający wytworzone przez siebie surowce do sprzedaży, zobowiązani są do naliczania i przekazywania wpłat.

Wysokość wpłat wynosi 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1% wartości netto pozostałych skupowanych towarów i jest naliczana na podstawie faktur. Wszystkie wpłaty zgromadzone w ciągu kwartału są jednorazowo przekazywane na odrębny rachunek bankowy każdego funduszu promocji, prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Pieniądze mogą być wykorzystane jako wkład własny organizacji w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej “Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Jak podaje biuro prasowe ministerstwa rolnictwa, po pierwszym kwartale funkcjonowania funduszy promocji, zgromadzono około 11 500 mln złotych.