Fundusze europejskie w ocenie BCC

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC podczas posiedzenia, które odbyło się we wtorek 7 stycznia 2014 r. w Warszawie, wyznaczył zadania dla rządu na 2014 rok i ocenił działania ministrów w IV kw. 2013 r.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC dokonali oceny działań rządu w IV kwartale br. na 2 punkty w skali od 0 do 5, a Premiera na 1 punkt. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze zagospodarowania funduszy europejskich i przemysłu obronnego (po 4,0 pkt), a na 3 punkty aktywność rządu w obszarach: infrastruktura, promocja gospodarki za granicą, prawo pracy, spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja. Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w zakresie spółdzielczości i rynków finansowych (0 punktów) oraz cyfryzacji i środowiska naturalnego (po 1 punkcie).
 
Fundusze UE na 4

Działania, które zasługują na poparcie to przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym przyjęcie wieloletniego budżetu unijnego na lata 2014-2020 i zasad nowej polityki spójności.


W opinii eksperta BCC, przyjęcie wieloletniego budżetu unijnego na lata 2014-2020 to najważniejsze wydarzenie w sferze gospodarczej zarówno dla Polski jak i dla Unii Europejskiej w IV kwartale jak i w całym 2013 roku. Wprawdzie początkowo nasze krajowe oczekiwania co do kształtu unijnego budżetu i wsparcia dla Polski były większe po pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, ale ostateczna struktura budżetu i wielkość proponowanego wsparcia są dla Polski korzystne, szczególnie biorąc pod uwagę trudności w negocjacjach i kryzys gospodarczy w Europie. Mamy szansę na kontynuację naszego cywilizacyjnego skoku po wyjściu z okresu komunizmu. To prawdopodobnie już ostatni budżet unijny tak hojny dla Polski. Nowy budżet UE na lata 2014-2020 będzie mniejszy od poprzedniego na lata 2007-2013, co zdarza się po pierwszy raz w historii Unii Europejskiej.

Jeszcze w 2013 roku, a dokładnie 20 grudnia został także przyjęty pakiet rozporządzeń na nowa politykę spójności UE. Na politykę spójności Polska otrzyma 72,9 mld euro (w cenach 2011 roku), czyli 5 mld euro więcej niż obecnie, a w cenach bieżących będzie to 82,5 mld euro. Oznacza to, że około 22,5 proc wszystkich funduszy w unijnej polityce spójności popłynie do Polski, jeszcze więcej niż w perspektywie 2007-2013 (19,5 proc). Są to najważniejsze środki dla Polski, bo finansują przedsięwzięcia inwestycyjne: drogi, koleje, Internet, systemy wodno-kanalizacyjne, szpitale, przedszkola, ale także innowacje, badania, inwestycje w firmach, edukację, integrację społeczną, działania na rynku pracy, itd. Polska pozostanie największym beneficjentem unijnego budżetu i unijnej polityki spójności.
Minister rozwoju wicepremierem
Premier Donald Tusk powołał panią Elżbietę Bieńkowską, dotychczas ministra rozwoju regionalnego, na stanowisko wicepremiera i ministra nowoutworzonego Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, które powstało z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. BCC od lat postulował ustanowienie ministra rozwoju regionalnego wicepremier i dobrze, że taka zmiana została wprowadzona. Wzmocni ona koordynację polityki rozwoju kraju, nie tylko politykę regionalną, a także powinno usprawnić wykorzystywanie funduszy europejskich. Cieszymy się, że wprawdzie po latach, ale postulat ten został wysłuchany i zrealizowany.
Programy wsparcia na rzecz przedsiębiorców
BCC docenia wysiłki Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz ich agend: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Przedsiębiorczości, które w ostatnich miesiącach roku uruchomiły szereg konkursów wsparcia dla przedsiębiorców, co powinno pozwolić na pełne wykorzystanie dostępnych środków publicznych: krajowych i unijnych. Szczególnie dotyczy takich obszarów jak prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pod kątem nowych usług i produktów, wdrażanie wyników tych badań, wdrażanie innowacyjnych technologii i wynalazków.
Wykorzystanie pieniędzy unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013
Nastąpiło wyraźne przyspieszenie w wykorzystaniu pieniędzy unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013. Na koniec grudnia wynosiło ono 180,8 mld zł w wydatkach certyfikowanych w części unijnej. Oznacza to, że rekomendacje z ostatniego VII Raportu zostały wysłuchane. Apelowaliśmy, aby wydatki miesięczne wynosiły średnio przynajmniej 4,4 mld zł, a wyniosły nieco ponad 5 mld zł miesięcznie. To oddala ryzyko niewykorzystania w pełni powierzonych Polsce funduszy unijnych.

Działania, które BCC ocenia krytycznie to budżet unijny na lata 2014-2020.


Wieloletni budżet unijny 2014-2020 został przyjęty przez Parlament Europejski dosłownie w ostatniej chwili, 19 listopada, tak aby zdążyć z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej z początkiem 2014 roku. Pierwsze podejście do przyjęcia budżetu unijnego jesienią 2012 roku zakończyło się niepowodzeniem, jak i kolejne próby w lutym, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku zeszłego roku. Obecny budżet unijny na lata 2007-2013 był przyjmowany w czerwcu 2006 roku, co wtedy wydawało się już późno. Tak więc w porównaniu to analogicznego okresu, mamy prawie pół roku opóźnienia. To powoduje, że przez większą część 2014 roku będą się toczyły negocjacje z UE dotyczące Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych, a faktyczne uruchomienie pieniędzy unijnych z nowej perspektywy nastąpi na przełomie 2014 i 2015, ale większe pieniądze do beneficjentów środków unijnych zaczną dopiero płynąć w 2015 roku.

 
Oceny zagospodarowania funduszy europejskich dokonał dr Jerzy Kwieciński, minister ds. rozwoju regionalnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Wiceminister rozwoju regionalnego (2005-2008) bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych. Od maja 2008 r. prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych.
Źródło: BCC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności