Fundusz Wzajemnej Pomocy do poprawki

Członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 września zdecydowali o ponownym skierowaniu do podsejmowej komisji rolnictwa i konsultacji społecznych rządowego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Zdaniem większości posłów ustawa ta jest niezbędna i potrzebna na polskiej wsi, ale w obecnej formie nie jest jeszcze właściwie dopracowana.

Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2015 roku przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.

Pieniądze z tego Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych, np. obniżenia dochodu o ponad 30 proc. lub niezapłacenia za nabyte produkty rolne przez podmioty wykonujące działalność dotyczącą skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych.

Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Pieniądze zgromadzone na rachunku nie będą środkami publicznymi, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa.

Wpłat do Funduszu, w wysokości 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych będą dokonywać podmioty zajmujące się połowem, chowem i hodowlą ryb w wodach śródlądowych, przetwórcy i pośrednicy skupujący produkty rolne oraz przedsiębiorcy zajmujący się ubojem zwierząt.

Wnioski o wypłatę rekompensat będzie przyjmował oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego. W ustawie zostanie szczegółowo określony zakres informacji, które powinny być zawarte we wniosku. Powinno się w nim znaleźć przede wszystkim potwierdzenie (w postaci dokumentów) wystąpienia niekorzystnych zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej. Termin na złożenie wniosku – od 1 lutego do 31 marca każdego roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodów lub wystąpiła niewypłacalność podmiotu.

Producent rolny może otrzymać rekompensatę nie wyższą niż 70 proc. kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za sprzedane produkty.

Projekt ustawy o Funduszu Stabilizacji dochodów Rolniczych wywołał gorącą dyskusję nie tylko wśród naszych parlamentarzystów, ale przede wszystkich u osób najbardziej zainteresowanych, czyli samych rolników.

Zdaniem zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych to projekt niemożliwy do realizacji w obecnie obowiązującym stanie prawnym, ze względu na brak wymogu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w gospodarstwach rolnych (nawet w uproszczonej formie), co całkowicie eliminuje możliwość rzetelnego i precyzyjnego wyliczenia wysokości spadku dochodów w gospodarstwie rolnym w ujęciu historycznym (3-5 lat).

– Zatem siłą faktów, o pomoc z funduszu będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą księgowość w swoich gospodarstwach, a tych jest marginalna liczba. To po pierwsze. Po drugie uważamy, że jest to kolejne obciążenie dla rolników, w dodatku mało efektywne. I sprawa trzecia, niezwykle istotna: otóż rozumiemy, że fundusz ma „chronić” producentów, jednak uczestnikami rynku są także „pośrednicy” (podmioty skupowe, przetwórcy, hurtownicy, itd) . Oni również w naszym przekonaniu, powinni zostać włączeni do tego mechanizmu – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności