Fundusz Ochrony Dochodów Rolniczych

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywany jest projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych, z którego będą wypłacane rekompensaty z tytułu obniżenia dochodów producentów rolnych sprzedających produkty rolne, w tym prowadzących zorganizowaną działalność rolniczą w formie grup producentów i ich związków.

Jak udało się nam ustalić, z Funduszu będą wypłacanie rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku spadku dochodów w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powyżej 30 % w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Spadek dochodów skutkujący wypłatą rekompensat z Funduszu może być spowodowany skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia  nie obejmuje ubezpieczenie realizowane w ramach ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, i które pogarszają warunki prowadzenia produkcji rolniczej,  wprowadzonymi ograniczeniami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi na skutek chorób roślin i zwierząt, spadkiem cen zbóż, rzepaku, rzepiku, strączkowych, kukurydzy, owoców i warzyw, tytoniu, chmielu, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek, mleka oraz żywych świń, bydła, koni, owiec, kóz, królików, drobiu, będących zwierzętami gospodarskimi w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, oraz ryb Ponadto przypadku braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa za sprzedane produkty rolne.

Wniosek o rekompensatę  producenci rolni będą składali do dyrektora oddziału terenowego ARR właściwego ze względu na siedzibę producenta rolnego

Przychodami Funduszu będą wpłaty z  tytułu sprzedawanych przez producentów rolnych produktów rolnych w wysokości 0,2% wartości netto tych produktów, zwrotne pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielane na okres co najmniej 5 lat, w tym pożyczka w pierwszym roku funkcjonowania Funduszu w wysokości 400 mln zł na zwiększenie kapitału początkowego, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat, zapisy i darowizny, środki uzyskane z Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środki odzyskane przez Fundusz z tytułu roszczeń po zapłacie producentom rolnym do 70% należności netto za sprzedane produkty rolne podmiotowi, który jest niewypłacalny oraz dotacje budżetowe stanowiące 65 % kosztów administracyjnych Obsługi Funduszu oraz 65 % rekompensat wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności