Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza

Edukacja Finansowa dla Każdego – to tytuł drugiego ogólnopolskiego seminarium organizowanego 4 grudnia w Centrum Biznesowym Ogrodowa 58 w Warszawie przez Fundację Wspomagania Wsi.

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które świadczą edukację finansową.

– Obok tradycyjnej wymiany doświadczeń w prowadzeniu edukacji finansowej oraz dzielenia się konkretnymi narzędziami edukacyjnymi, chcemy w trakcie seminarium rozmawiać o ważnych wydarzeniach mijającego roku z perspektywy edukacji finansowej. A co było ważnego? Zmienił się zakres edukacji finansowej w szkołach. Jednocześnie coraz więcej instytucji podejmuje się edukacji finansowej. Równolegle prowadzone są działania regulujące prawa konsumentów na rynku finansowym. A w tym wszystkim, PREF rozwija się prężnie, ze względu na zapotrzebowanie rynku – informuje Fundacja Wspomagania Wsi.

Seminarium wzbogacą także doświadczenia ze współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego z działań prowadzonych dla tzw. “frankowiczów” w 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy i program wydarzenia znajdują się pod linkiem: http://edukacja-finansowa.org/zapraszamy-na-seminarium-edukacja-finansowa-dla-kazdego/
Uczestnicy spoza Warszawy mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu.

Zadanie współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Fundacja Wspomagania Wsi