Fundacja DIR pomoże ubogim rodzinom ze wsi

Dolnośląska Izba Rolnicza ustanowiła Fundację na rzecz pomocy rolnikom i rodzinom wiejskim imienia Świętego Izydora” z siedzibą we Wrocławiu. N”

Ogromna, nie zawsze zauważalna jest skala oczekiwanej pomocy, o jaką do różnego rodzaju instytucji zwracają się rolnicy i mieszkańcy wsi. Z jednej strony, patologiczne wręcz ubóstwo w środowiskach popegeerowskich, z drugiej, duża ilość wypadków – w tym osób młodocianych, z trzeciej wreszcie, klęski i nieszczęścia jakie dotykają rolników. Straty powodowane przez pożary, wichury czy inne zdarzenia losowe powodują, że wielu ludzi zostaje samych ze swoimi problemami. Gdy nadejdzie pomoc, trzeba liczyć na najbliższych. Wiele takich próśb dociera również do dolnośląskiego samorządu rolniczego, który niewiele może pomóc, mimo najszczerszych chęci. Są to często wsparcia sąsiedzkie lub rolnicze.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom w tym zakresie – w dniu 10 października 2008 roku, Dolnośląska Izba Rolnicza ustanowiła Fundację na rzecz pomocy rolnikom i rodzinom wiejskim imienia Świętego Izydora” z siedzibą we Wrocławiu.
Prezes DIR Leszek Grala twierdzi, że gdy tylko Fundacja uzyska sądowa rejestrację, jej konto zasilą datki wielu osób, które czują i widzą potrzebę wspierania potrzebujących. Najhojniejsi sponsorzy utworzą Radę Fundacji. Izba – jako Fundator przeznaczyła na ten cel 10 tysięcy złotych.

Opr. Wrp.pl