Frupica 440 SC, czyli ochrona truskawki w parze z jakością

Najgroźniejszą chorobą w uprawie truskawki, powodującą corocznie znaczne straty plonu jest szara pleśń. Objawy choroby występują na wszystkich nadziemnych częściach rośliny, także na owocach w różnych fazach ich rozwoju.

Obecny sezon, jeśli chodzi o ochronę upraw, nie należy do łatwych. Niesprzyjające warunki pogodowe – chłód i opady deszczu − w czasie kwitnienia truskawki przyczyniły się do wydłużenia jej okresu kwitnienia oraz utrudniły, a nawet uniemożliwiły wykonywanie zabiegów ochrony w odpowiednich terminach. Dlatego konieczne jest zadbanie o zdrowotność roślin i odpowiednią jakość owoców jeszcze przed zbiorem stosując środki o krótkim okresie karencji. Takim właśnie produktem jest fungicyd Frupica 440 SC.

Przełamać odporność

Zwalczanie patogenu nie jest proste, mimo że jego biologia została już dokładnie poznana i opisana. Coraz powszechniejszym problemem w ochronie roślin przed Botrytis cinerea jest odporność patogenu na stosowane substancje czynne fungicydów. Dlatego firma Sumi Agro Poland proponuje środek Frupica 440 SC − wyjątkowo skuteczny fungicyd do walki z szarą pleśnią, zawierający mepanipirym − nową, innowacyjną substancję czynną, na którą nie stwierdzono odporności sprawcy, grzyba B. cinerea. Wieloletnie badania prowadzone przez zespół naukowców z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach dowiodły, że mepanipirym, wykazuje szerokie spektrum działania, a zastosowany w programie zwalczania szarej pleśni ogranicza nasilenie sprawców mączniaka prawdziwego, antraknozy oraz mokrej zgnilizny truskawki.

Lepsza jakość, większa trwałość

Frupica 440 SC charakteryzuje się krótką karencją, wynoszącą 3 dni, dlatego może być stosowana krótko przed zbiorem owoców. W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach prowadzono badania nad jakością pozbiorczą i trwałością owoców po zastosowaniu preparatu Frupica 440 SC. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ fungicydu zarówno na jakość pozbiorczą, jak i trwałość przechowalniczą owoców. Ponadto stosowanie środka w okresie poprzedzającym zbiór skutkuje zwyżką plonu, która w badaniach wynosiła prawie 65% w porównaniu do kontroli.

Stosowanie

Warto pamiętać, że kwiaty są najbardziej wrażliwe na infekcję, dlatego wykonywanie zabiegów w okresie kwitnienia skutecznie ogranicza możliwość porażenia roślin przez patogen. Dawka środka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,7 l/ha. Zabiegi, maksymalnie 2 w sezonie należy wykonać w odstępie 7 dni. Dużym atutem fungicydu jest bardzo korzystna cena produktu, cechującego się doskonałą jakością i niezwykle wysoką skutecznością zwalczania B. cinerea.

Zalety fungicydu Frupica 440 SC

  • Skutecznie zwalcza sprawcę szarej pleśni
  • Nie wywołuje odporności patogenu
  • Wykazuje pozytywny wpływ na jakość przechowalniczą i trwałość pozbiorczą owoców
  • Wykazuje pozytywny efekt uboczny w ograniczaniu porażenia roślin przez sprawców mączniaka prawdziwego, antraknozy oraz mokrej zgnilizny
  • Nie powoduje objawów fitotoksyczności na roślinach
  • Nie zagraża bezpieczeństwu owadów zapylających i pożytecznych
  • Może być aplikowany przez cały okres kwitnienia roślin
  • Krótka karencja

Źródło: Sumi Agro Poland