Francja wiodącym konsumentem biodiesla

Francja nie jest liderem w całkowitym zużyciu biopaliw, lecz w 2012 roku odzyskała wysoką pozycję w wykorzystaniu biodiesla, wynika z raportu „Barometr biopaliwowy”, wydanego przez EurObserve’ER.

W 2012 roku wzrost wykorzystania biopaliw w Unii Europejskiej utrzymał się na stałym poziomie, osiągając prawie 14,4 milionów toe* (Mtoe), tj. z przyrostem 0,4 milionów toe rocznie. W latach 2011-2012 odnotowano trend wzrostowy na poziomie 2,9%.
Dane opublikowane przez Urząd Statystyczny (SoeS) ukazują, że Francja wykorzystała 2 299 800 toe biodiesla i 417 600 toe bioetanolu – razem 2 717 400 toe w 2012 roku. Francuskie zużycie biopaliw wzrasta tym samym rokrocznie o 12%. 
Jeśli rozważy się premie przyznawane za wykorzystywanie metylowych estrów pochodzenia zwierzęcego i metylowych estrów ze zużytego oleju, proporcje wprowadzania biopaliw do francuskiego transportu drogowego sięgną 6,8%, stanowiąc jedne z najwyższych wskaźników w Europie. W kwestii certyfikacji zużycia biopaliw Francja miała opóźnienia w realizacji Dyrektywy (wdrożenie nastąpiło w 2012 r., choć zaplanowane było na 2011 r.).
W 2011 r. francuskie biopaliwa nie były jeszcze certyfikowane, toteż nie zostały uwzględnione w rocznych obliczeniach wypełnienia celów ilościowych Dyrektywy. Sytuacja zmieniła się w 2012 roku, gdy całkowite zużycie biopaliw poddano certyfikacji. We wrześniu 2012 roku rząd francuski przedstawił nowy plan działania dla rolnictwa, który określił cel udziału biopaliw pierwszej generacji na 7%. Niezależnie nastąpił wzrost dystrybucji paliwa E10 na stacjach benzynowych.
Cel 10% zostanie osiągnięty poprzez rozwój biopaliw drugiej lub nawet trzeciej generacji pochodzenia roślinnego: z odpadów, glonów lub celulozy; dodatkowo oczekiwany jest dalszy postęp w dziedzinie produkcji pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 
* Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg. Mtoe=1 000 000 toe
(mat)