Na forum Unii Europejskiej

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że rok 2017 będzie okresem intensywnych prac na forum UE dotyczących przyszłej WPR, zwłaszcza z uwagi na zaplanowane przez KE szerokie konsultacje dotyczące „modernizacji i uproszczenia” tej polityki oraz zapowiedziany w drugiej połowie roku dokument z opcjami zmian tej polityki po 2020 r.

Jak podkreśla resort rolnictwa, istotne w tym kontekście będą działania związane z negocjacjami dotyczącymi handlu międzynarodowego, konsekwencje wyniku referendum brytyjskiego dotyczącego wyjścia z UE, nowej delimitacji obszarów z naturalnymi utrudnieniami, zmiany pozostałych polityk unijnych (w tym m.in. polityki spójności, pakietu energetyczno-klimatycznego), zaangażowanie UE w realizację Agenda 2030 ONZ czy włączanie rolnictwa we wdrażanie polityki klimatycznej.

Dla modyfikacji obecnych rozwiązań WPR istotna będzie finalizacja prac nad przyjęciem przez Radę UE i PE projektu omnibus, który obejmuje zmiany uproszczeniowe w czterech rozporządzeniach bazowych WPR.

Źródło: MRiRW