Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski

23 lutego we Wtórku odbyło się spotkanie Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski, zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ,Wielkopolską Izbę Rolniczą, Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej,Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Powiat Ostrowski.

Forum Rolnicze Południowej Wielkopolski to spotkanie informacyjno-szkoleniowe, na którym omawiano zagadnienia dotyczące działalności MRiRW, kierunków działania i zmian rozporządzeń w ARiMR, wsparcia z zakresu grup producenckich, płatności z ARiMR,ARR, wysokosci stawek, kwesti zwiazanych z profilaktyką weterynaryjną, tematyki ubezpieczeń i majątkowych, profilaktyki bezpiecznej pracy w rolnictwie, gospodarki łowieckiej, stawowej oraz inne wynikające z bieżącej
sytuacji w rolnictwie.

W spotkaniu uczestniczył wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, prezes WIR poseł Piotr Walkowski oraz przedstawiciele agencji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz przedstawiciele samorządów.

Partnerami projektu są Agencja Nieruchomości Rolnej, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencja Rynku Rolnego.