Forum Bałtyckie

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak będzie reprezentował polski rząd podczas tegorocznego 5. forum dotyczącego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marcin Kubiak będzie reprezentował polski rząd podczas tegorocznego 5. forum dotyczącego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).
Odbędzie się ono w Turku (Finlandia) 3 i 4 czerwca br. Stanowisko KE zaprezentuje komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Jest on również delegatem na 16. szczyt Bałtyckiego Forum Rozwoju („BDF”).

Udział zapowiedziało również wielu przywódców, polityków wysokiego szczebla i ekspertów, a także czołowych przedsiębiorców, w tym: premier Finlandii, Estonii, fiński minister gospodarki,  fiński minister ds. europejskich i handlu zagranicznego, fiński minister środowiska, W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele biznesu.  Sektor prywatny reprezentować będzie ponad 1000 osób, regionalnych przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego i mediów z regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Rosji, Norwegii i Islandii.  Celem forum jest dalsze usprawnianie współpracy w obrębie makroregionu pod hasłem „Wspólny rozwój – w kierunku dobrze prosperującego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i połączonego regionu Morza Bałtyckiego”.

Osiem państw członkowskich UE (Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska), które reprezentują 17 proc. ludności UE, współpracowało przez ostatnich pięć lat w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Strategia stawia czoła wspólnym wyzwaniom takim jak ochrona środowiska naturalnego i konkurencyjność oraz bezpieczeństwo energetyczne, a dzięki niej już powstało wiele udanych inicjatyw i projektów. Do udanych projektów zaliczają się: projekt Chemsea, który dotyczy zagrożeń wynikających z pozostawienia broni chemicznej w Bałtyku, lub wspólne działania na rzecz wykorzystania odnawialnego źródła energii biogazu. Takie inicjatywy powodują, że ten makroregion staje się wzorem dla reszty Europy.
Na forum EUSBSR podkreślana również będzie konieczność jeszcze większego zaangażowania politycznego i lepiej ukierunkowanych działań państw członkowskich. Na powyższe kwestie zwrócono uwagę także w minionym miesiącu  w sprawozdaniu Komisji na temat struktury zarządzania strategiami makroregionalnymi UE.

 – Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego przybliża partnerów w ramach jednej z najściślejszych form współpracy w dziejach naszego kontynentu. Przed przystąpieniem państw bałtyckich i Polski do UE zaledwie dziesięć lat temu współpraca tego rodzaju, która łączy i integruje tak różne tematy, jak wyzwania związane z ochroną środowiska w Morzu Bałtyckim, stworzenie brakujących połączeń transportowych oraz współdziałanie w zakresie najnowocześniejszych badań naukowych i innowacji – byłaby o wiele trudniejsza do osiągnięcia. Już widać zachęcające wyniki – owoce tej współpracy. (…) Teraz nadszedł czas, aby zagwarantować, że ten „pionierski” makroregion będzie w stanie podejmować decyzje dotyczące swojej własnej przyszłości i skutecznie funkcjonować w dłuższej perspektywie  – powiedział Komisarz Hahn o zbliżającym się wydarzeniu.

Wydarzenie zorganizowane przez Komisję Europejską i Bałtyckie Forum Rozwoju, którego współgospodarzami są prezydencja fińska Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz miasto Turku, jest jedną z imprez w ramach „Dni Morza Bałtyckiego 2014”. Jest ono także największą w tym roku konferencją poświęconą kwestiom Morza Bałtyckiego w regionie Morza Bałtyckiego.

(Źródło: KE)