Formy gwarancji zaliczki na PROW

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opublikowany dokument pn.: Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów, który będzie sukcesywnie aktualizowany o instytucje finansowe potwierdzające gotowość wydawania przedmiotowych gwarancji.

W związku z wejściem w życie w dniu 10 maja 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, (Dz. U. z 2010 r., Nr 57, poz. 351), zaliczki wypłat środków na realizację działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 będą wypłacane beneficjentom, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub innego równoważnego zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Aktualnosci-PROW-2007-2013/Wykaz-form-gwarancji-przyjmowanych-jako-zabezpieczenie-wlasciwego-wydatkowania-zaliczek-w-ramach-PROW-2007-2013

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności