Firma Kongskilde zrealizowała duży projekt budowlany w Polsce

W dniu 18 września, firma Kongskilde Industries zakończyła 2 etap gruntownej modernizacji zakładu w Kutnie, w Polsce, gdzie od początku 2009 roku zainwestowano 12,2 milionów euro.

W 2009 roku firma Kongskilde otrzymała 25 milionów złotych (6,1 milionów euro) z funduszy strukturalnych UE na nowe wyposażenie produkcji oraz rozbudowę obiektów zakładu na zasadzie 50/50, tzn. Kongskilde sfinansowało pozostałą połowę środków. Obecnie projekt został zakończony i mamy kompletnie zmodernizowany zakład.

Flagi zostały podniesione i miło nam ogłosić, że dzisiaj tu w Kutnie możemy zainaugurować zmodernizowany we wszystkich obszarach zakład, w ramach dwuetapowego projektu modernizacji – powiedział przecinając czerwoną wstęgę Kongskilde Asbjorn Borsting, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kongskilde Industries i Prezes Zarządu firmy macierzystej DLG. – Jest to dla nas wielki dzień i jesteśmy dumni z uruchomienia wydajnych inwestycji, w których są produkowane kultywatory Kongskilde, siewniki Nordsten, oraz brony aktywne Howard. Odnotowujemy znaczny wzrost zamówień na maszyny w Polsce i w ostatnich kilku latach osiągnęliśmy wzrost około 25-30 procent – dodał Asbjorn Borsting.

Projekt budowlany nr 2, który rozpoczął się jesienią 2009 roku, jest kontynuacją inicjatyw, które pojawiły się po oddaniu do użytku nowego budynku o powierzchni 14 000 m2 w ramach etapu 1. W szczególności nowe obiekty i inwestycje obejmujące nowe wyposażenie produkcji, w tym między innymi w trzy roboty spawalnicze, maszyny CNC oraz nowoczesny system przygotowania i malowania powierzchni, jak również nowy magazyn części zamiennych i towarów, zadaszony plac do składowania materiałów hutniczych i ogólna modernizacja infrastruktury. Poprawa także obejmuje nowe inicjatywy pozwalające produkować mniejsze serie, co zwiększa elastyczność produkcji z korzyścią dla klienta.

Nowoczesny zakład
Nowe wyposażenie produkcji pozwala jednocześnie Kongskilde na zwiększenie zakresu produkcji we własnym zakładzie.
Jest to projekt na bardzo szeroką skalę, a sam zakład realizuje obecnie inne nowe inicjatywy. Obecnie Kongskilde Polska zatrudnia prawie 300 pracowników w porównaniu do 250 trzy lata temu, wszyscy mogą być dumni z nowego wyposażenia produkcji, nowych biur i stołówki.
Dysponujemy obecnie wyjątkowo nowoczesnym zakładem oraz zespołem bardzo zmotywowanych pracowników. Dzięki temu firma Kongskilde może dotrzeć do każdego zakątka Europy oraz na rynki na innych kontynentach – w Ameryce Północnej, Afryce Południowej oraz Japonii – powiedział Asbjorn Borsting, który z optymizmem wypowiada się o przyszłej działalności firmy Kongskilde. Firma będzie kontynuować swoją strategię i wprowadzać co roku na rynek nowe wyroby w każdej grupie produktów.

O firmie Kongskilde Industries
Kongskilde Industries jest firmą zależną Grupy DLG, która zatrudnia 5.250 pracowników. W 2011 roku obroty Grupy wyniosły 5,6 miliardów Euro.
Oprócz zakładu w Polsce, firma Kongskilde Industries posiada duże zakłady produkcyjne w Szwecji i Danii oraz mniejsze zakłady w Niemczech i Ameryce Północnej. Łącznie Grupa zatrudnia około 1.100 pracowników w czterech obszarach działalności. Największy z nich produkuje maszyny do siewu i przygotowywania gleby oraz maszyny zielonkowe i wozy paszowe, następny systemy transportu pneumatycznego dla przemysłu papierniczego i plastikowego oraz systemy gospodarki ziarnem obejmujące urządzenia do transportu i przechowywania ziarna.