Finansują projekt PDH

4 października w Policach pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A został podpisany list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt PDH. Zgodnie z intencją podpisanego dokumentu strony zadeklarowały współpracę w zakresie zapewnienia kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji. W uroczystości podpisania listu intencyjnego udział wziął prezydent Andrzej Duda.


Warunkiem powstania w Polsce nowoczesnego przemysłu jest stawianie na ciągły rozwój. Konkurowanie z przemysłem światowym jest możliwe jedynie poprzez inwestowanie w produkcję najwyższej jakości produktów przetworzonych. Temu właśnie służy ambitny plan tej inwestycji. Gratuluję Panom prezesom odważnych decyzji – powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda

Projekt inwestycyjny obejmuje budowę instalacji odwodorniania propanu w celu produkcji propylenu w skali ponad 400 tys. ton/rok. Za realizację inwestycji odpowiada spółka zależna PDH Polska S.A.

Skala i perspektywiczność tego projektu powoduje, że jest on strategiczny nie tylko dla Grupy Azoty ale i dla całej polskiej gospodarki. Dzięki szerokim możliwościom przerobu propylenu tworzymy podwaliny pod dalszy rozwój Grupy Azoty w kierunku nowych produktów Wejście w nowy segment rynku, o innych niż dotychczasowe produkty cyklach koniunktury umożliwi pożądaną dywersyfikację produktową grupie kapitałowej, w szczególności w segmencie chemikaliów i tworzyw sztucznych, a także perspektywicznie stworzy szansę rozwoju przetwórstwa polipropylenu w regionie  – informuje Mariusz Bober, prezes Zarządu Grupy Azoty.

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Grupa Azoty Police pokłada w tym projekcie wielkie nadzieje.  Jestem przekonany, że budowa instalacji PDH  będzie powodem dumy nie tylko zaangażowanych w realizację projektu ale także działających podmiotów działających otoczeniu Grupy Azoty oraz tych, którzy chcą znaleźć w Polsce dobre miejsca pracy – dodaje Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Police.

Aktualnie po weryfikacji, cała wartość Projektu PDH planowana w ramach finansowania „project finance” uwzględniającego następujące pozycje: nakłady inwestycyjne, rezerwę na CAPEX, koszty finansowe w okresie budowy, rachunek rezerwowy obsługi zadłużenia, koszty funkcjonowania PDH Polska w okresie budowy, wynosi ponad 700 mln USD (ponad 2 693 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 4 października 2016 roku). Modelowa struktura finansowania to 30 proc. finansowania podporządkowanego (kapitał własny i pożyczka podporządkowana) oraz 70 proc. długu uprzywilejowanego. Wartość finansowania Projektu PDH zostanie doszacowana po zakończeniu etapu FEED i po wybraniu wykonawcy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH.

Źródło: Grupa Azoty