Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – na nowych zasadach

Do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi został skierowany rządowy projekt ustawy  o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. 

20 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie  nowelizacji tej ustawy , a uzasadnienie projektu przedstawił Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem opracowanej w resorcie rolnictwa nowelizacji  jest  wprowadzenie przepisów umożliwiających planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze, na realizację operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Źródło: Sejm RP